Noenes

Het bestemmingsplan van buurtschap De Noenes in Haaren komt uit 1987. Dit plan is in 1996 nog herzien. In 2021 is gestart met een traject om te kijken wat met de invulling van dit gebied kan worden gedaan en op welke manier permanente bewoning toegestaan kan worden. In 2024 starten we met een herziening van het omgevingsplan om ter plaatse onder meer permanente bewoning toe te staan.