Noenes

Het bestemmingsplan van buurtschap De Noenes in Haaren komt uit 1987. Dit plan is in 1996 nog herzien. In 2021 is gestart met een traject om te kijken wat met de invulling van dit gebied kan worden gedaan. In 2023 starten we met het opstellen van een nieuw bestemmings- of omgevingsplan.