Landgoed Haarendael

Landgoed Haarendael is een ontwikkellocatie in het dorp Haaren. Samen met inwoners, gemeente en andere stakeholders werkt ontwikkelaar Lithos aan de ontwikkeling van het historische gebied waardoor weer nieuwe geschiedenis geschreven wordt. In opdracht van de gemeente heeft een supervisor gewerkt aan een ontwikkelkader voor Haarendael. Dat ontwikkelkader is op 6 juli 2023 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. In dit ontwikkelkader staan de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten voor de herontwikkeling van het gebied. Op basis van deze uitgangspunten stelt de ontwikkelaar een concreet plan op.