Melding doorgeven met Fixi

Is er iets kapot? Geluidsoverlast van evenementen? Zie je ergens zwerfafval liggen of zie je een gevaarlijke situatie op straat door bijvoorbeeld losliggende stoeptegels? Geef je melding door via Fixi. 

Spoedmelding

 • Buiten openingstijden bel je voor spoedeisende zaken naar (013) 521 14 33
 • Bij direct gevaar bel je met 112 (zoals een omgewaaide boom of olie op de weg)

Informatie in Fixi

 • In de melding kun je alle informatie kwijt. Je kunt ook foto's toevoegen en zien of iemand anders het al gemeld heeft
 • Vul je contactgegevens in, zo houden we je op de hoogte

Download de app

Fixi heeft een app voor op je telefoon of tablet. Download de app gratis voor iOS of Android gebruikers.

Meldingen voor andere organisaties

 • Afval niet opgehaald, afvalcontainer aanvragen, afvalcontainer kapot of vermist: bel tijdens werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur de Afvalstoffendienst 's Hertogenbosch tel. (073) 615 65 07
 • Vragen over beleid bijvoorbeeld verkeersonveiligheid, reconstructies en aanlegwerkzaamheden, omleidingen, handhaving, toezicht, APV of bouwzaken. Stuur een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl
 • Geluidsoverlast van bedrijven: meld dit bij de MilieuKlachtenCentrale van de omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB): (073) 681 28 21
 • Laadpalen: bij storingen van een openbare laadpaal bel je het telefoonnummer dat op de laadpaal staat. Je wordt dan doorverbonden met de juiste partij
 • Problemen met water: bel Brabant Water, tel. (073) 683 80 00
 • Oisterwijkse Bossen en Vennen: bel Natuurmonumenten tel. (013) 523 18 00 of Brabants Landschap, tel. (0411) 62 27 75
 • Wildcrossen en (drugs) afvaldumpingen in het buitengebied: bel het Handhavingsteam Buitengebied, tel. (0900) 996 54 32
 • Aanrijding met een dier dat in het wild leeft zoals een ree, zwijn of vos: bel de politie via (0900) 88 44