Besluitenlijst college

Het college vergadert elke week op dinsdag. De vergaderingen zijn besloten. Hierbij kun je niet aanwezig zijn. Na de vergadering komt er een besluitenlijst. Je leest hierin over welke onderwerpen het college een besluit genomen heeft. De besluitenlijst stelt het college vast in de vergadering van de week erna.

Op deze pagina staan de besluitenlijsten van de afgelopen 4 weken. Eerdere besluiten lees je terug op Overheid.nl