Planschade

Zijn er vervelende gevolgen voor jouw woning of bedrijf door een maatregel uit een bestemmingsplan of omgevingsvergunning? Bijvoorbeeld verlies van uitzicht of geluidsoverlast waardoor de waarde van jouw eigendom vermindert? Je kunt in dat geval een tegemoetkoming in planschade aanvragen. Je krijgt een vergoeding als blijkt dat de schade redelijkerwijs niet voor jouw rekening hoort te blijven of als blijkt dat de schade op geen andere manier (bijvoorbeeld in natura) vergoed kan worden.

Aanvragen

Je dient een aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders. Gebruik hiervoor het formulier ‘Aanvraag tegemoetkoming planschade’. Stuur een bericht naar ruimte@oisterwijk.nl en je ontvangt het formulier per mail.

Behandeling

Heb je een aanvraag ingediend? Dan wordt dit behandeld volgens onze ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Oisterwijk 2008'. Hierin staat onder andere dat je voor de behandeling van de aanvraag een drempelbedrag betaalt van € 300,00. Je krijgt dit bedrag terug als het college je aanvraag toekent.

Op deze pagina