Fraude melden

Denk je dat iemand onterecht geld van ons krijgt terwijl diegene daar geen recht op heeft? Dan kun je een fraudemelding maken. Wij behandelen de melding vertrouwelijk. 

Wanneer fraude melden

Je meld fraude bij ons in de volgende situaties:

  • Wanneer je denkt dat iemand een bijstandsuitkering krijgt, terwijl diegene daar niet voor in aanmerking komt
  • Wanneer je denkt dat iemand gebruik maakt van een regeling van ons, terwijl het inkomen te hoog is
  • Wanneer je denkt dat iemand persoonsgebonden budget krijgt, maar daar geen recht op heeft

Meld dit dan anoniem bij ons via het online formulier fraudemelding. Zet zoveel mogelijk informatie in de melding. Geef bijvoorbeeld (werk)adressen, naam van partner, kenteken of werktijden door. Wij gaan vertrouwelijk met je melding om. 

Op deze pagina