Verzoek om persoonsgegevens mee te nemen of over te dragen

We nemen maatregelen om veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt jouw persoonsgegevens meenemen naar een andere organisatie of ze daarnaartoe laten sturen.

Wat is een verzoek om persoonsgegevens mee te nemen of over te dragen?

In een verzoek om persoonsgegevens mee te nemen of over te laten dragen aan een derde, vraag je ons om de gegevens die wij van jou verwerken in een toegankelijke vorm te krijgen of naar een derde te sturen. Dit is vooral bedoeld om het jou makkelijker te maken om van leverancier te wisselen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan telefonieproviders, internetproviders en energieleveranciers.

Je kunt hier alleen om vragen als persoonsgegevens met jouw toestemming verwerkt worden of omdat het nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst. Bij een gemeente zal dit bijna nooit voorkomen. Als je denkt dat je hier toch recht op hebt, dan kun je bij ons een aanvraag doen.

Hoe kun je jouw verzoek aan ons doen?

  • In jouw verzoek geef je aan om welke gegevens voor welk doel het gaat. Ook geef je aan naar wie de gegevens toe moeten, in welke vorm en op welke manier. Daarbij is het van belang dat dit veilig gebeurt zodat jouw persoonsgegevens niet bij anderen terecht komen dan je wilt
  • Je kunt jouw verzoek schriftelijk indienen door een afspraak te maken op het gemeentekantoor. Je moet dan een geldig legitimatiebewijs laten zien. Ons officiĆ«le besluit krijg je op jouw postadres. Afhankelijk van hoe jouw persoonsgegevens worden overgedragen kan het nodig zijn dat je nog een afspraak maakt op het gemeentekantoor en je opnieuw legitimeert
  • Het is niet mogelijk om het verzoek om gegevens mee te nemen of over te dragen via e-mail te doen. De reden is dat e-mailverkeer niet altijd goed beveiligd is

Hoe gaan wij om met jouw verzoek?

  • Wij proberen jouw verzoek binnen een maand af te handelen
  • Soms kunnen wij niet binnen een maand onderzoeken of het overdragen van jouw gegevens aan jou of een derde volgens de wet is toegestaan. Wij kunnen de termijn dan verlengen met twee maanden. We laten je dat binnen een maand weten
  • Als wij jouw verzoek afwijzen dan laten we je dat binnen een maand weten. We leggen uit waarom we jouw verzoek afwijzen. Je kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen de afwijzing op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wat kost het?

  • Een verzoek om persoonsgegevens mee te nemen of over te dragen is gratis
  • Als je heel vaak zonder goede reden verzoeken doet, dan kunnen we jouw verzoek weigeren of je ervoor laten betalen