Verzoek om rectificatie of correctie van persoonsgegevens

We nemen maatregelen om veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt jouw persoonsgegevens laten rectificeren of corrigeren. 

Wat kun je laten rectificeren of corrigeren?

 1. Je kunt persoonsgegevens die over jou gaan laten corrigeren
 2. Het corrigeren kan aanvullen of aanpassen zijn
 3. De correctie kan nodig zijn voor de doelen van de verwerking
 4. Je moet kunnen aantonen dat de correctie juist is

Hoe kun je jouw verzoek aan ons doen?

 • Je kunt jouw verzoek schriftelijk indienen door een afspraak te maken op het gemeentehuis. Je moet dan een geldig legitimatiebewijs laten zien. Ons officiĆ«le besluit krijg je op jouw postadres. Zo nodig kun je een nieuwe afspraak maken om de gewijzigde gegevens in te zien
 • Je kunt een verzoek om rectificatie of correctie niet via e-mail doen. De reden is dat e-mailverkeer niet altijd goed beveiligd is

Hoe gaan wij om met jouw verzoek?

 • Wij proberen jouw verzoek binnen een maand af te handelen
 • Soms kunnen wij niet binnen een maand onderzoeken of de correctie die je voorstelt klopt. Wij kunnen de termijn dan verlengen met twee maanden. We laten je dat binnen een maand weten
 • Als wij jouw verzoek afwijzen dan laten we je dat binnen een maand weten. We leggen uit waarom we jouw verzoek afwijzen. Je kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen de afwijzing op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wat kost het?

 • Een verzoek om rectificatie of correctie van jouw persoonsgegevens is gratis
 • Als je heel vaak zonder goede reden verzoeken doet, dan kunnen we jouw verzoek weigeren of je ervoor laten betalen