Verzoek om persoonsgegevens te wissen

We nemen maatregelen om veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt een aanvraag doen om persoonsgegevens laten wissen.

Welke persoonsgegevens kun je laten wissen?

Je kunt persoonsgegevens die over jou gaan laten wissen:

 • Als ze niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij ze verwerkten
 • Als wij jouw gegevens verwerkten met jouw toestemming, maar je die toestemming intrekt
 • Als je in een bezwaarprocedure succesvol kunt uitleggen dat jouw belang bij het stopzetten van een verwerking groter is dan het belang waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken
 • Als wij jouw persoonsgegevens niet volgens de wet verwerken

Voor de gemeente gelden wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat wij een verzoek om jouw persoonsgegevens te wissen vaak niet kunnen goedkeuren. 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook niet wissen als verwerking nodig is: 

 • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting
 • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting of een taak van algemeen belang of het uitoefenen van openbaar gezag
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid
 • Voor een rechtsvordering

Hoe kun je jouw verzoek aan ons doen?

 • In jouw verzoek geef je aan om welke persoonsgegevens voor welke doelen het gaat en waarom je die wilt laten wissen
 • Je kunt jouw verzoek schriftelijk indienen door een afspraak te maken op het gemeentekantoor. Je moet dan een geldig legitimatiebewijs laten zien. Ons officiĆ«le besluit krijg je op jouw postadres
 • Het is niet mogelijk om het verzoek om persoonsgegevens te wissen via e-mail te doen. De reden is dat e-mailverkeer niet altijd goed beveiligd is

Hoe gaan wij om met jouw verzoek?

 • Wij proberen jouw verzoek binnen een maand af te handelen
 • Soms kunnen wij niet binnen een maand onderzoeken of het wissen van uw gegevens volgens de wet is toegestaan. Wij kunnen de termijn dan verlengen met twee maanden. We laten je dat binnen een maand weten
 • Als wij jouw verzoek afwijzen dan laten we je dat binnen een maand weten. We leggen uit waarom we jouw verzoek afwijzen. Je kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen de afwijzing op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wat kost het?

 • Een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen is gratis
 • Als je heel vaak zonder goede reden verzoeken doet, dan kunnen we jouw verzoek weigeren of je ervoor laten betalen