Verzoek om beperking van de verwerking van persoonsgegevens

We nemen maatregelen om veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt een aanvraag doen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Wanneer kun je een verzoek doen om de verwerking van jouw gegevens te beperken?

Je hebt recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens als:

 • Je vindt dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn. Verwerking wordt beperkt voor de periode die wij nodig hebben om de juistheid te controleren
 • De verwerking niet volgens de wet is maar je niet wilt dat wij de gegevens wissen. In plaats daarvan vraag je om beperking van het gebruik
 • Wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je ze nodig hebt voor een rechtsvordering
 • Je bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking en je nog wacht op antwoord op de vraag of onze rechtsgronden of jouw belangen zwaarder wegen

Wat houdt beperking van de verwerking in?

Bij beperking van de verwerking blijven de gegevens opgeslagen. Ze worden alleen verwerkt:

 • met jouw toestemming of 
 • als het nodig is voor een rechtsvordering, het beschermen van rechten van anderen of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang

Hoe kun je jouw verzoek aan ons doen?

 • In jouw verzoek geef je aan welke persoonsgegevens in welke verwerking voor welk doel je wilt beperken
 • Je kunt jouw verzoek schriftelijk indienen door een afspraak te maken op het gemeentekantoor. Je moet dan een geldig legitimatiebewijs laten zien. Ons officiĆ«le besluit krijg je op jouw postadres
 • Het is niet mogelijk om het verzoek om de verwerking van gegevens te beperken via e-mail te doen. De reden is dat we de veiligheid van het email verkeer niet met iedereen kunnen waarborgen. De reden is dat e-mailverkeer niet altijd goed beveiligd is

Hoe gaan wij om met jouw verzoek?

 • Wij proberen jouw verzoek binnen een maand af te handelen
 • Soms kunnen wij niet binnen een maand onderzoeken of beperking van de verwerking volgens de wet is toegestaan. Wij kunnen de termijn dan verlengen met twee maanden. We laten je dat binnen een maand weten
 • Als wij jouw verzoek afwijzen dan laten we je dat binnen een maand weten. We leggen uit waarom we jouw verzoek afwijzen. Je kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen de afwijzing op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wat kost het?

 • Een verzoek om de verwerking van persoonsgegevens te beperken is gratis.
 • Als je heel vaak zonder goede reden verzoeken doet, dan kunnen we jouw verzoek weigeren of je ervoor laten betalen.