Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming

We nemen maatregelen om veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Wanneer kun je bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerking?

  • Je kunt bezwaar maken tegen een besluit op grond van geautomatiseerde verwerking van jouw persoonsgegevens als dat voor jou rechtsgevolgen heeft of dat het jou op een andere manier in grote mate treft
  • Een bezwaar maakt geen kans als het besluit nodig is voor een overeenkomst tussen u en de gemeente of nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op een taak van algemeen belang

Hoe kun je bezwaar maken?

  • In je bezwaar geef je aan tegen welk besluit jouw bezwaar zich richt en om welke geautomatiseerde verwerking van jouw persoonsgegevens het gaat
  • Je kunt jouw bezwaar schriftelijk indienen bij: college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 5050 AA Oisterwijk. Ons officiĆ«le besluit krijg je op jouw postadres
  • Het is niet mogelijk om bezwaar te maken via e-mail. De reden is dat e-mailverkeer niet altijd goed beveiligd is

Hoe gaan wij om met jouw bezwaar?

  • Wij proberen jouw bezwaar binnen een maand af te handelen
  • Soms kunnen wij niet binnen een maand onderzoeken of jouw belangen of onze gerechtvaardigde grondslagen zwaarder wegen. Wij kunnen de termijn dan verlengen met twee maanden. We laten je dat binnen een maand weten
  • Als wij jouw bezwaar afwijzen dan laten we je dat binnen een maand weten. We leggen uit waarom we jouw bezwaar afwijzen. Je kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen de afwijzing op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wat kost het?

  • Een bezwaar tegen een besluit op basis van geautomatiseerde verwerking is gratis
  • Als je heel vaak zonder goede reden bezwaar maakt, dan kunnen we jouw bezwaar weigeren of je ervoor laten betalen