Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

We nemen maatregelen om veilig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Wanneer kun je bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens?

  • Als jouw belangen zwaarder wegen dan de rechtsgronden voor verwerking stoppen wij met de verwerking
  • Als wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of als verwerking nodig is in verband met een rechtsvordering blijven wij de persoonsgegevens verwerken

Hoe kun je bezwaar maken?

  • In jouw bezwaar geef je aan tegen welke persoonsgegevens in welke verwerking voor welke doelen jouw bezwaar zich richt
  • Je kunt jouw bezwaar schriftelijk indienen door een afspraak te maken op het gemeentekantoor. Je moet dan een geldig legitimatiebewijs laten zien. Ons officiĆ«le besluit krijg je op jouw postadres
  • Het is niet mogelijk om bezwaar te maken via e-mail. De reden is dat e-mailverkeer niet altijd goed beveiligd is

Hoe gaan wij om met jouw bezwaar?

  • Wij proberen jouw bezwaar binnen een maand af te handelen
  • Soms kunnen wij niet binnen een maand onderzoeken of jouw belangen of onze gerechtvaardigde grondslagen zwaarder wegen. Wij kunnen de termijn dan verlengen met twee maanden. We laten je dat binnen een maand weten
  • Als wij jouw bezwaar afwijzen dan laten we je dat binnen een maand weten. We leggen uit waarom we jouw bezwaar afwijzen. Je kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen de afwijzing op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wat kost het?

  • Een bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens is gratis
  • Als je heel vaak zonder goede reden bezwaar maakt, dan kunnen we jouw bezwaar weigeren of je ervoor laten betalen