Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Oisterwijk of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk bij ons laten inschrijven. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Verhuist u vanuit het buitenland naar Oisterwijk, dan moet u een afspraak maken.

Regelen

U heeft de Nederlandse nationaliteit

Woonde u al eerder in Nederland, komt u voor het eerst naar Nederland of woonde u voor 1994 voor het laatst in Nederland? Maak dan een afspraak voor hervestiging. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

U heeft niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel rechtmatig verblijf

U heeft rechtmatig verblijf als u:

Maak een afspraak om u in te schrijven bij ons. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

U heeft niet de Nederlandse nationaliteit, en geen rechtmatig verblijf

U heeft een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Meer informatie vindt u op de website van de IND.

Daarnaast maakt u een afspraak om u in te schrijven bij ons. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen. Uw inschrijving is definitief zodra wij een melding van de IND krijgen dat u rechtmatig in Nederland verblijft.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • reisdocument of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • als u geboren bent in het buitenland: een recent afschrift van de geboorteakte, deze mag niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven. Daarnaast indien van toepassing een uittreksel van de huwelijksakte, afschrift van de echtscheidingsakte, of afschrift van de overlijdensakte van uw partner
  • voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving
  • huur- of koopcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen. Een verklaring van toestemming stelt u zelf op en wordt door u beiden ondertekend

Let op: alleen Engelse, Franse of Duitse akten worden geaccepteerd. Documenten in een andere taal moeten worden vertaald door een be√ędigd vertaler. De documenten moeten, afhankelijk van het land van afgifte, voldoen aan de legalisatievoorschriften