Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuis je vanuit het buitenland naar Oisterwijk of ben je het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet je je binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk bij ons inschrijven. Heb je een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met je meekomen.

Verhuis je vanuit het buitenland naar Oisterwijk, dan moet je een afspraak maken.

Regelen

Je hebt de Nederlandse nationaliteit

Woonde je al eerder in Nederland, kom je voor het eerst naar Nederland of woonde je voor 1994 voor het laatst in Nederland? Maak dan een afspraak voor hervestiging. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Je hebt niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel rechtmatig verblijf

Je hebt rechtmatig verblijf als je:

Maak een afspraak om je in te schrijven bij ons. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Je hebt niet de Nederlandse nationaliteit, en geen rechtmatig verblijf

Je hebt een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze vraag je aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Meer informatie vind je op de website van de IND.

Daarnaast maak je een afspraak om je in te schrijven bij ons. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen. Jouw inschrijving is definitief zodra wij een melding van de IND krijgen dat je rechtmatig in Nederland verblijft.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • Reisdocument of een ander document waaruit jouw nationaliteit blijkt
  • Als je geboren bent in het buitenland: een recent afschrift van de geboorteakte, deze mag niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven. Daarnaast indien van toepassing een uittreksel van de huwelijksakte, afschrift van de echtscheidingsakte, of afschrift van de overlijdensakte van jouw partner
  • Voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving
  • Huur- of koopcontract van jouw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie je gaat inwonen. Een verklaring van toestemming stel je zelf op en wordt door jullie beiden ondertekend

Let op: alleen Engelse, Franse of Duitse akten worden geaccepteerd. Documenten in een andere taal moeten worden vertaald door een be√ędigd vertaler. De documenten moeten, afhankelijk van het land van afgifte, voldoen aan de legalisatievoorschriften