Denk mee over wonen in onze gemeente

Wij willen dat onze inwoners fijn wonen. In een woning die past bij hun persoonlijke omstandigheden. Om dat voor elkaar te krijgen, willen we in beeld brengen hoe de woningmarkt nu is én hoe die er in de toekomst uit moet zien. Daar kun jij over meedenken.

Aanmelden per mail voor een online bijeenkomst in jouw dorp

Met behulp van jouw inbreng, maken we een woonzorgvisie. In deze visie staat welke doelgroepen we in onze gemeente hebben. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, inwoners die zorg nodig hebben. Maar ook bijzondere doelgroepen zoals arbeidsmigranten en statushouders. We kijken in de visie naar het aanbod van woningen dat we nu hebben en wat er straks nodig is. Het blijft niet alleen bij een visie. We maken ook acties per wijk, buurt of dorp (Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren). We organiseren online bijeenkomsten waarin jij meepraat over de toekomst van wonen in onze gemeente.

Meepraten tijdens online bijeenkomst

We gaan in gesprek met inwoners en organisaties die actief zijn in onze gemeente. Onderwerp van gesprek is het wonen en leven in de verschillende dorpen. Meld je via het mailadres ruimte@oisterwijk.nl aan voor de online bijeenkomst van jouw dorp. Jouw inbreng verwerken we in de woonzorgvisie.

  • Avond van Moergestel: woensdag 23 juni, 19.00-21.00 uur
  • Avond van Oisterwijk: dinsdag 29 juni, 19.00-21.00 uur
  • Avond van Heukelom: woensdag 7 juli, 19.00-21.00 uur
  • Avond van Haaren: donderdag 8 juli, 19.00-21.00 uur