Bouw- of verbouwplannen

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij ons een vergunning moet aanvragen of moet melden. Informeer uw buren op tijd over uw plannen. Dit voorkomt onnodige zienswijzen en procedures.

Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning

Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning

Let op! Vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2 nodig

Vanaf 1 juli 2021 kan je niet meer inloggen met eHerkenning niveau 1. Om veilig en betrouwbaar in te loggen, is vanaf dan minimaal eHerkenning niveau 2 nodig. Heb je nu nog eHerkenning niveau 1? Zorg dan dat deze op tijd vervangen wordt voor niveau 2 of hoger. Dan kan je ook na 1 juli nog onze online diensten gebruiken. Meer informatie over het upgraden van je account lees je op www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. U weet dan of uw bouwplannen:

 • vergunningsvrij zijn
 • of u ze moet melden bij ons
 • of u hiervoor een vergunning moet aanvragen

Melden start of einde bouwwerkzaamheden

Het kan zijn dat u een melding moet doen vóór de bouwwerkzaamheden starten en nadat ze gestopt zijn. U doet dit eenvoudig online  Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Rioolaansluiting

Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting wordt tot aan uw erfgrens door ons aangelegd. U vraagt een rioolaansluiting online aan via het formulier aanvraag rioolvergunning. In dit ormulier staan ook de richtlijnen voor een rioolaansluiting. Bij uw aanvraag doet u ook een situatieschets, een tekening van hoe de riolering wordt aangelegd. Op deze tekening staat het volgende:

 • Het perceel (het stuk grond waar de aansluiting komt)
 • Gebouw
 • Hoe de leidingen straks moeten lopen van het gebouw naar de aansluiting op de openbare riool
 • Locatie van het ontstoppingsstuk (grens van eigendom van u en ons)

Neerzetten van een bouwcontainer, steiger, hijskraan, Dixie

Tijdens de bouw of verbouwing moet u soms iets op de weg neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan een bouwcontainer, een stapel stenen, een hijskraan, steigers, een lift of een Dixie. Meestal is dat geen probleem, maar vraag wel eerst toestemming aan ons. Mail hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Ook moet u zich aan een aantal regels houden. De belangrijkste op een rij:

 • Het voorwerp mag niet langer dan 29 dagen staan
 • U kunt het voorwerp niet op het bouwterrein zelf neerzetten
 • Het voorwerp mag niet groter zijn dan 20m2
 • Zet het voorwerp bij voorkeur op een parkeervak (geen gehandicaptenparkeerplaats), maar in ieder geval niet op de rijbaan. Let op: u betaalt gewoon het geldende parkeertarief.
 • Nooduitgangen, vluchtroutes en brandkranen houdt u vrij
 • U zorgt dat voetgangers, rolstoelgebruikers, scootmobielen en kinderwagens zonder problemen langs het voorwerp kunnen.

Alle regels en voorwaarden leest u in: 'Nadere regels bouwobjecten Gemeente Oisterwijk 2016'. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Dit doet u via de website www.omgevingsloket.nl. Geef bij uw aanvraag de activiteit 'opslaan roerende zaken' aan.