Bouw- of verbouwplannen

Wil je bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat je hiervoor bij ons een vergunning moet aanvragen of moet melden. Informeer je buren op tijd over je plannen. Dit voorkomt onnodige zienswijzen en procedures.

Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning

Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning

Kijk voor meer informatie bij Omgevingsvergunning. Je weet dan of jouw bouwplannen:

 • vergunningsvrij zijn
 • of je ze moet melden bij ons
 • of je hiervoor een vergunning moet aanvragen

Melden start of einde bouwwerkzaamheden

Het kan zijn dat je een melding moet doen vóór de bouwwerkzaamheden starten en nadat ze gestopt zijn. Je doet dit eenvoudig online  Hiervoor heeb je DigiD of eHerkenning nodig.

Rioolaansluiting

Wij zijn verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en regenwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk hoofdriool. De aansluiting wordt tot aan jouw erfgrens door ons aangelegd. Je vraagt een rioolaansluiting online aan via het formulier aanvraag rioolvergunning. In dit formulier staan ook de richtlijnen voor een rioolaansluiting. Bij je aanvraag doe je ook een situatieschets, een tekening van hoe de riolering wordt aangelegd. Op deze tekening staat het volgende:

 • Het perceel (het stuk grond waar de aansluiting komt)
 • Gebouw
 • Hoe de leidingen straks moeten lopen van het gebouw naar de aansluiting op de openbare riool
 • Locatie van het ontstoppingsstuk (grens van eigendom van jou en ons)

Neerzetten van een bouwcontainer, steiger, hijskraan, Dixie

Tijdens de bouw of verbouwing moet je soms iets op de weg neerzetten. Denk bijvoorbeeld aan een bouwcontainer, een stapel stenen, een hijskraan, steigers, een lift of een Dixie. Meestal is dat geen probleem, maar vraag wel eerst toestemming aan ons. Mail hiervoor naar gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

Ook moet je je aan een aantal regels houden. De belangrijkste op een rij:

 • Het voorwerp mag niet langer dan 29 dagen staan
 • Je kunt het voorwerp niet op het bouwterrein zelf neerzetten
 • Het voorwerp mag niet groter zijn dan 20m2
 • Zet het voorwerp bij voorkeur op een parkeervak (geen gehandicaptenparkeerplaats), maar in ieder geval niet op de rijbaan. Let op: je betaalt gewoon het geldende parkeertarief.
 • Nooduitgangen, vluchtroutes en brandkranen hou je vrij
 • Je zorgt dat voetgangers, rolstoelgebruikers, scootmobielen en kinderwagens zonder problemen langs het voorwerp kunnen.

Alle regels en voorwaarden lees je in: 'Nadere regels bouwobjecten Gemeente Oisterwijk 2016'. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan vraag je een omgevingsvergunning aan. Dit doe je via de website www.omgevingsloket.nl. Geef bij je aanvraag de activiteit 'opslaan roerende zaken' aan.