Visie bebouwingsconcentraties

De visie bebouwingsconcentraties gaat over de gebieden Hoog Heukelom, Molenbaan, Stokske, Draaiboompje en Vinkenberg. Het geeft aan waar extra bebouwing voor niet-agrarische functies mogelijk is en onder welke voorwaarden.

De Visie bebouwingsconcentraties is een aanvulling op het bestemmingsplan Buitengebied.

Visie en gebiedskaart

Heeft u vragen, bel dan naar telefoonnummer 013 - 529 13 11 of mail naar gemeente@oisterwijk.nl.

Links: