Bestemmingsplan Noenes

Dit betreft het geldende bestemmingsplan voor het recreatiegebied De Noenes in Haaren. Dit bestemmingsplan is uit 1987. In 1996 is het plan op enkele punten herzien. De planning is dat er in 2019 gestart wordt met de actualisatie van dit bestemmingsplan.