Bestemmingsplan Noenes

Dit betreft het geldende bestemmingsplan voor het buurtschap De Noenes in Haaren. Dit bestemmingsplan is uit 1987. In 1996 is het plan op enkele punten herzien. In 2021 is gestart met een traject met als doel om te komen tot een passende planologische regeling voor De Noenes. De verwachting is dat in 2023 gestart wordt met het opstellen van een nieuw bestemmings- of omgevingsplan.