Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is jouw inkomen door coronamaatregelen zo laag geworden dat je jouw huur of hypotheek niet meer kunt betalen? Dan is er de nu de regeling 'Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten', oftewel de TONK. Je krijgt dan tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 financiële hulp bij het betalen van jouw woonlasten.

Dit formulier print je uit, vul je in en stuur je op.

Wanneer krijg ik TONK

 • Je bent 18 jaar of ouder en woont in deze gemeente
 • Jouw totale inkomen (inclusief dat van jouw partner) is door de coronamaatregelen zo laag geworden, dat je jouw woonlasten zoals huur of hypotheek niet kunt betalen
 • Je hebt ook niet genoeg vermogen om jouw woonlasten te betalen. Denk bijvoorbeeld aan spaargeld, contant geld, beleggingen. Goed om te weten is dat wij alleen kijken naar het vermogen waar jij direct bij kunt. We kijken dus bijvoorbeeld niet naar de overwaarde van jouw huis, de waarde van jouw auto of caravan, of geld in een pensioenregeling. Voor alleenstaanden mag het vermogen niet hoger zijn dan € 6.295,-. Voor alleenstaande ouders en mensen die getrouwd zijn, mag het vermogen niet hoger zijn dan € 12.590,-
 • Ben je ondernemer? Dan telt het vermogen uit jouw onderneming niet mee. We kijken ook niet of je gebruik maakt van de regelingen 'Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) of de regeling voor loonkosten (NOW)
 • Je kunt jouw financiéle problemen niet opvangen met andere regelingen zoals huurtoeslag, huurverlaging, stopzetten aflossing hypotheek, een ww-uitkering of toeslag van het UWV. Of je maakt wel gebruik van deze regelingen maar het is nog steeds niet voldoende om jouw kosten te betalen
 • De TONK hoef je in principe niet terug te betalen. Behalve als je een grote hoeveelheid geld verwacht, waarmee je alsnog jouw kosten zelf kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan een erfenis. In dat geval is de TONK een lening
 • Je bent hoofdhuurder of hoofdeigenaar van jouw woning

Hoogte vergoeding TONK

Hoe hoog het bedrag is dat je krijgt, ligt aan jouw persoonlijke situatie. Om dit uit te rekenen kijken we naar de volgende punten:

 • Jouw inkomen (en dat van jouw partner) op dit moment
 • Hoe hoog jouw woonkosten zijn
 • Hoeveel je zelf nog kunt betalen met het inkomen en vermogen dat je nu hebt. Dit noemen we draagkracht
 • Je betaalt altijd zelf € 442,- aan woonkosten. Dit bedrag krijg dan ook niet vanuit de TONK
 • Voor de kosten bovenop die €442,- krijg je een vergoeding vanuit de TONK. Wel zit hier een maximum op: je krijgt niet meer dan €400,- per maand

Hoe lang krijg ik TONK

De regeling loopt tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021. Je mag maximaal 6 maanden gebruikmaken van de TONK. Je mag de TONK ook achteraf aanvragen. Dus in mei mag je een aanvraag voor februari doen. Je vraagt de TONK alleen aan voor de maanden waarin je het echt nodig hebt. Bijvoorbeeld voor de maanden maart, april en mei. Verandert je inkomen, geef dit dan wel meteen door.

Bewijs meesturen met het aanvraagformulier

Om te bepalen of je recht hebt op de TONK stuur je bewijs mee met het aanvraagformulier. Denk bijvoorbeeld aan een kopie identificatiebewijs (paspoort of identiteitskaart), loonstroken, bankafschriften. Wat je precies meestuurt, staat op het aanvraagformulier. Zijn de gegevens niet compleet, dan kunnen wij jouw aanvraag niet beoordelen. Nadat wij al jouw gegevens wel compleet hebben, duurt het verwerken van jouw aanvraag maximaal 8 weken.