Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Wil je als vrijwilliger aan de slag of zoek je juist hulp van een vrijwilliger? Ben je mantelzorger en heb je behoefte aan ondersteuning of hulp bij praktische vragen? ContourdeTwern en het expertisecentrum Familiezorg bieden hulp.

Vrijwilligerswerk

Wil je als vrijwilliger aan de slag of zoek je juist hulp van een vrijwilliger? Neem dan contact op met ContourdeTwern.

Mantelzorg

Heb je langdurig de zorg voor een ander, zoals een zieke partner of ouder? Of heb je een gehandicapte broer of buurjongen op wie je wel eens past of waar je dingen mee onderneemt? Dan ben je mantelzorger. Misschien heb je behoefte aan ondersteuning of hulp bij praktische vragen. Je kunt dan terecht bij:

Vrijwilligersverzekering

 • Wij hebben een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente Oisterwijk
 • deze verzekering dekt ook bestuurdersaansprakelijkheid
 • vrijwilligers en organisaties zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te registreren bij ons
 • maatschappelijke stagiairs zijn ook verzekerd op de vrijwilligersverzekering
 • mantelzorgers zijn verzekerd op het onderdeel ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering
 • voor vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn er aparte regelingen

Wil je weten wat er verzekerd is met de vrijwilligersverzekering? Bekijk de brochure, het verzekeringsoverzicht en de polisvoorwaarden op de website van Centraal Beheer.

Schade: melding en afhandeling

Heb je schade?

 • download het schadeaangifteformulier op de website van Centraal Beheer en vul het in
 • stuur het ingevulde formulier op naar gemeente Oisterwijk, antwoordnummer 12, 5060 VB Oisterwijk (postzegel niet nodig). Je kunt ons ook bellen via (013) 529 13 11 en vragen om het formulier in Word. Dit kun je dan invullen en mailen naar gemeente@oisterwijk.nl
 • Wij controleren of de claim onder de vrijwilligerspolis valt. Zo ja, dan sturen wij het formulier door naar Centraal Beheer Achmea
 • de schadebehandelaar neemt contact op met de vrijwilliger, mantelzorger of organisatie
 • de schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Als er een eigen risico is, wordt dit met de organisatie afgewikkeld
 • Wij worden op de hoogte gehouden van de afwikkeling

Als je vrijwilligersorganisatie zelf een vrijwilligersverzekering heeft, ben je daar verzekerd. je dient het schadeformulier dan in bij jouw organisatie.

Contact met Centraal Beheer Achmea

Voor verzekeringstechnische vragen neem je contact op met Centraal Beheer Achmea: (055) 579 81 64 of overheid.support@centraalbeheer.nl.