Subsidieportaal

In het subsidieportaal doe je voor het subsidiejaar 2023 een aanvraag voor een subsidie of je legt een verantwoording af over een subsidie die je in 2022 hebt gekregen. Je logt in het subsidieportaal in met eHerkenning.

Subsidie aanvragen of subsidie verantwoorden. Log in met eHerkenning

Regels en voorwaarden

Om een subsidie te ontvangen van ons, moet je subsidieaanvraag voldoen aan een aantal eisen. Deze staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2020 en in de verschillende subsidieregelingen die voor 2023 zijn vastgesteld. Lees de verordening en subsidieregelingen goed door voor je de subsidie aanvraagt.

Bijlagen bij de aanvraag

Tijdens het invullen van het formulier, moet je ook bijlagen uploaden. Die bijlagen kunnen zijn: een kostenbegroting, een activiteitenplan, facturen. Vraag je voor het eerst een subsidie aan dan moet je ook de oprichtingsakte, de statuten, de jaarrekening en een balans uploaden.

Je aanvraag tussendoor opslaan

Je kunt je aanvraag tussendoor opslaan en op een later moment verdergaan. Gebruik hiervoor de knop 'later hervatten' bovenin het scherm. Je vult dan je e-mailadres in en krijgt een link toegestuurd. De ingevulde gegevens blijven 48 uur lang bewaard. Je kunt met dezelfde link de aanvraag afronden.

Subsidieverantwoording

Heb je in het voorgaande jaar subsidie gekregen? Dan moet je hiervan een melding of een verantwoording doen in het subsidieportaal. Bij een melding geef je aan of de activiteit waarvoor je subsidie hebt gekregen, is uitgevoerd. Bij een verantwoording doe je een tussen- of een eindrapportage. Hoe je dit doet en wat we van je vragen staat in de brief waarin we de subsidie hebben goedgekeurd. Hou deze daarom bij de hand tijdens het invullen van het online formulier.

Meer informatie

Voor vragen of het maken van een afspraak stuur je een mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Zet in het onderwerp van de e-mail 'subsidie 2023'.