Werken met een handicap

Heeft u moeite om werk te vinden door uw handicap of ziekte? Of heeft u een bijstandsuitkering en zoekt u een baan? Wij helpen u met het vinden van werk.

Voor mensen met een handicap die wel kunnen werken, is er ‘banenafspraak’. Dit betekent dat werkgevers met meer dan 25 mensen in dienst, verplicht zijn om ook mensen met een handicap in dienst te nemen. Deze banen zijn voor:

  • Mensen die onder de participatiewet vallen en niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
  • Indicatie beschut werk
  • Wajongers die wel kunnen werken en/of vanuit speciaal onderwijs komen

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Werkgevers en Banenafspraak

Een Banenafspraak betekent het volgende:

  • Het is een baan voor mensen met een arbeidsbeperking, die niet zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
  • Een baan volgens de Banenafspraak is minimaal 25,5 uur per week
  • Een baan volgens de Banenafspraak is altijd een baan bij een gewone werkgever

Het maakt niet uit hoe groot of klein uw bedrijf is. U mag altijd meedoen. Wij gaan graag met u in gesprek. Stuur een e-mail naar teamwerk@oisterwijk.nl.

Bijstands- of IOAW-uitkering

Heeft u een bijstandsuitkering of een IOAW-uitkering (voor mensen van 50 jaar en ouder)? De gemeente helpt u met het zoeken naar werk. Neem voor meer informatie per mail contact met ons op via teamwerk@oisterwijk.nl.