Rechten en plichten uitkering

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zo veel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw, maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven. Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, krijgt u met strengere maatregelen te maken.

Wat zijn arbeidsverplichtingen?

Met een bijstandsuitkering heeft u de volgende arbeidsverplichtingen:

 • U bent verplicht veranderingen bij ons te melden. Denk bijvoorbeeld aan meer of minder werken, als u een andere uitkering krijgt, een kind krijgt of vrijwilligerswerk gaat doen. Maar ook als u een geldbedrag ontvangt zoals een erfenis, prijs of schenking.
 • U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt u aangeboden, dan neemt u dit aan.
 • U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1,5 uur heen en 1,5 uur terug) mag u niet weigeren.
 • Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
 • U helpt ons om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met onse maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die wij u bieden aan.
 • U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
 • U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

Moet u aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen. U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. Wij gaan daarom na wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet. 

Wat gebeurt er als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als u de arbeidsverplichtingen en afspraken hierover met ons niet nakomt, dan leggen wij een maatregel op. U krijgt dan tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering.

 • De 1e keer dat u zich niet aan een of meer van deze verplichtingen houdt, krijgt u ten minste een maand helemaal geen uitkering.
 • Als u binnen een jaar weer uw arbeidsverplichtingen niet nakomt, krijgt u ieder geval langer dan bij de 1e keer en maximaal 3 maanden helemaal geen uitkering.
 • Houdt u zich vanaf dat moment binnen een jaar nog een keer niet aan de verplichtingen, dan krijgt u 3 maanden geen uitkering.
 • Iedere volgende keer daarna krijgt u ook 3 maanden geen uitkering.