Kostendelersnorm

Als je een woning deelt met meer volwassenen, wordt jouw bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in jouw huis wonen, hoe lager jouw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat meerdere personen in 1 woning de woonkosten kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Kostendelersnorm voor meerpersoonshuishoudens

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Het maakt daarbij niet uit of je getrouwd bent en of je familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom je samen een woning deelt. Daarom geldt in álle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer personen van 27 jaar of ouder tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.
In onderstaande tabel zie je de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Kostendelersnorm
HuishoudenBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eénpersoonshuishouden70 %70 %
Tweepersoonshuishouden50 %100 %
Driepersoonshuishouden43 1/3 %130 %
Vierpersoonshuishouden40 %160 %
Vijfpersoonshuishouden en meer38 %190 %

Wie telt er niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • jongeren tot 27 jaar 
  • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos) 
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
  • verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning