Bijstandsuitkering: jonger dan 27 jaar

Als je een uitkering wilt aanvragen, ga dan naar de balie van het UWV Werkplein Midden-Brabant. Hou er wel rekening mee dat je de 1e 28 dagen zelf werk of een opleiding moet zoeken.

Een uitkering op grond van de Participatiewet (PW), oftewel de bijstandsuitkering, kun je vanaf je 18e aanvragen bij de gemeente waar je woont. Je leest de voorwaarden waar je aan moet voldoen op de pagina Uitkering.

Een uitkering aanvragen

Ben je jonger dan 27 jaar? Zet dan de volgende stappen:

  • Ga naar de balie van het UWV Werkplein Midden-Brabant, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG Tilburg.
  • Na het gesprek met de consulent van het UWV krijg je opdrachten mee. Bijvoorbeeld een sollicitatieopdracht, het onderzoeken van je mogelijkheden richting school, of juist het zorgen voor bewijzen waaruit blijkt dat je niet meer naar school kunt. Voor de opdrachten krijg je 4 weken de tijd, de vier-wekentermijn. Er wordt van jou verwacht dat je alles in werk stelt om niet meer terug te komen voor de aanvraag van een uitkering.
  • Lukt het niet om werk en/of een opleiding te vinden, dan mag je na 4 weken terugkomen bij het UWV. De opdrachten moet je meenemen. De consulent van het UWV stuurt je aanvraag door naar ons.
  • Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek en het verzoek om, verschillende bewijsstukken mee te nemen. Vanwege de coronamaatregelen is het mogelijk dat je alleen een brief krijgt met de vraag om de bewijsstukken op te sturen.
  • Je hoort binnen 8 weken van ons of je recht hebt op een bijstandsuitkering.