Bijstandsuitkering

Heb je geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan heb je mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Hiermee ben je verzekerd van een bestaansminimum totdat je weer werk hebt gevonden. 

Voorwaarden

Je moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Jij en jouw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. Wij kijken hierbij naar jouw inkomen en vermogen
 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je woont in Nederland
 • Je hebt geen recht op een andere uitkering
 • Je behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Ik wil een uitkering aanvragen

 • Een bijstandsuitkering vraag je aan op de website www.werk.nl. Voor het invullen heb je DigiD nodig. Heb je geen DigiD? Neem dan contact met ons op
 • Ben je jonger dan 27 jaar, dan krijg je eerst een zoekperiode van 4 weken. In die 4 weken ga je zelf opzoek naar een opleiding of betaald werk. Is het na 4 weken niet gelukt op eem opleiding of betaald werk te vinden, dan nemen we jouw aanvraag in behandeling
 • Je krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek en het verzoek om verschillende bewijsstukken mee te nemen
 • Je hoort binnen 8 weken van ons of je recht hebt op een bijstandsuitkering

Als je met meerdere mensen in een huishouden woont, heeft dit misschien invloed op de hoogte van jouw bijstandsuitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Meer informatie leest u op de pagina kostendelersnorm.

Normen bijstandsuitkering 2023

Normen jongeren tot en met 20 jaar zonder kinderen

 • alleenstaande 18, 19 of 20 jaar: €295,20
 • gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar: €590,40
 • gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+: €1.149,24

Normen jongeren tot en met 20 jaar met kinderen

 • alleenstaande ouder 18, 19 of 20 jaar: €295,20
 • gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar: €932,02
 • gehuwden, één 18, 19 of 20, ander 21+: €1.490,86

Normen vanaf 21 jaar tot pensioen

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: €1.195,66
 • gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd: €1.708,08

Normen voor inwoners van een inrichting (bijvoorbeeld een woongroep) inclusief verhoging

 • alleenstaande of alleenstaande ouder: €381,62
 • gehuwden: €638,93

Normen zijn inclusief 5% vakantietoeslag. De vakantietoeslag wordt maandelijks gereserveerd en uitbetaald in juni of bij einde uitkering. 

Deel je de woning met huisgenoten ouder dan 27 jaar? Dan wordt de hoogte van je uitkering daar mogelijk op aangepast. Dit heet de kostendelersnorm. 

Om recht te hebben op een uitkering mag je vermogen niet hoger zijn dan:

 • €7.605,- voor alleenstaanden
 • €15.210,- voor alleenstaande ouders en gehuwden of samenwonende

Uitbetaling bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt uiterlijk op de 10e van de volgende maand overgemaakt.