Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daarom vragen, bijvoorbeeld als u in de kinderopvang gaat werken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Binnen 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen kan alleen op afspraak

Aanvragen

Een VOG aanvragen kan alleen op afspraak. Als u niet zelf naar het gemeentekantoor kunt komen, kunt u iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen. U betaalt de kosten bij de aanvraag. U kunt alleen een VOG aanvragen als een organisatie u daar om vraagt.

Kosten

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35.

Meenemen

Bij de aanvraag van een VOG neemt u het volgende mee:

Bent u door iemand gemachtigd om een VOG aan te vragen, dan neemt u mee:

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u een formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

Aanvraag door werkgever

Uw werkgever kan ook een Verklaring Omtrent het Gedrag voor u aanvragen. Dit kan via de website van de Dienst Justis. Uw werkgever heeft hiervoor eHerkenning nodig.