Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daarom vragen, bijvoorbeeld als je bij de kinderopvang gaat werken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Binnen 2 tot 4 weken krijg je de VOG of een afwijzing per post thuis.

Voor het doen van de aanvraag heb je DigiD nodig.

Kosten

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35.

Aanvraag door werkgever

Jouw werkgever kan ook een Verklaring Omtrent het Gedrag voor je aanvragen. Dit kan via de website van de Dienst Justis. Hiervoor is eHerkenning nodig.