Uittreksels

Een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat je in Oisterwijk woont. Hierop staan jouw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum en als dat nodig is andere gegevens die je zelf aangeeft. Een afschrift van de burgerlijke stand maken wij bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Het bewijs van de gemeente dat je in Oisterwijk woont. je hebt DigiD nodig voor jouw aanvraag.

Bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden. Vraag dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Je hebt hiervoor DigiD nodig.

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. Je krijgt in Oisterwijk dus alleen afschriften van gebeurtenissen die in Oisterwijk waren. Bijvoorbeeld: je woont in Oisterwijk, maar jouw kind is in het ziekenhuis in Tilburg geboren. Dan vraag je een afschrift van de geboorteakte voor jouw kind op bij de gemeente Tilburg.

Kosten

 • Uittreksel BRP online aanvragen: €7,95, je rekent meteen online af
 • Uittreksel BRP: €8,85
 • Afschrift burgerlijke stand: €15,70

Regelen

De aanvraag van een uittreksel of afschrift kan op 3 manieren:

 • online: Je logt in met DigiD. Je betaalt met iDeal en krijgt het uittreksel of afschrift binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. Heb je een machtiging, dan kun je niet online aanvragen.
 • op afspraak: bij de publieksbalie in het gemeentehuis
 • schriftelijk: stuur een e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Je krijgt de rekening apart thuisgestuurd

Meenemen naar de afspraak

 • Bij een aanvraag voor jezelf en/of inwonende gezinsleden: alleen je eigen identiteitsbewijs
 • Geld: het uittreksel of afschrift betaal je bij de aanvraag contant of met pin

Ben je door iemand gemachtigd om een uittreksel of afschrift aan te vragen, dan neem je mee:

 • Het ingevulde machtigingsformulier  
 • Jouw eigen identiteitsbewijs
 • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die jou gemachtigd heeft of een kopie daarvan 
 • Geld: het uittreksel of afschrift betaal je bij de aanvraag contant of met pin

Welke uittreksels mag je aanvragen en voor wie?

 • uittreksel BRP: voor jezelf en inwonende gezinsleden
 • afschrift geboorteakte: voor jezelf en voor jouw kind
 • afschrift huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte en afschrift akte beëindiging partnerschap: voor jezelf en voor jouw partner
 • afschrift overlijdensakte: voor jouw partner, kind en ouders

Vraag je voor iemand anders dan hierboven genoemd een afschrift of uittreksel aan? Dan heb je een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier  nodig.

Uittreksel of afschrift aanvragen door ondernemers

Als je beroepsmatig (bijvoorbeeld een advocaat of notaris) een akte of uittreksel nodig hebt, dan kan je deze online aanvragen. Je kan voor meerdere personen tegelijk een aanvraag doen. Ook kan je meerdere producten voor dezelfde persoon aanvragen. Je logt in via e-herkenning.