Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van een gemeente dat een inwoner volgens de Basis Registratie Personen (BRP) in leven is. Het bewijs heb je nodig voor bijvoorbeeld een levensverzekering, pensioen of lijfrente. Je maakt hiervoor een afspraak.

Je hebt hiervoor DigiD nodig

Er zijn 2 soorten bewijs van in leven zijn:

 • Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland
 • De attestatie de vita ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Bijvoorbeeld als je recht hebt op pensioen vanuit het buitenland

Kosten

 • Bewijs van in leven zijn: €8,85
 • Attestatie de vita: €15,70

Wanneer je een bewijs van in leven zijn nodig hebt voor een pensioenfonds is het gratis. Neem dan wel de brief van het pensioenfonds mee.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

Je kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

 • jezelf
 • jouw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als jij. Vraag je een attestatie de vita aan, neem dan jouw kind mee naar de afspraak

Kun je niet zelf naar het gemeentehuis komen? Je mag iemand machtigen  om het bewijs van in leven zijn voor jou aan te vragen. Dit kan alleen met een doktersverklaring waarin staat dat je niet zelf aan de balie kunt komen. Bij een attestatie de vita kun je niet machtigen, behalve als je in het buitenland woont.

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Als je die hebt: brief pensioenfonds
 • Geld: het uittreksel betaal je bij de aanvraag contant of met pin

Heeft iemand jou gemachtigd om een bewijs van in leven zijn aan te vragen? Dan neem je mee:

 • Het machtigingsformulier 
 • Doktersverklaring van de persoon die jou gemachtigd heeft
 • Je eigen identiteitsbewijs
 • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die jou gemachtigd heeft of een kopie ervan
 • Geld: het uittreksel betaal je bij de aanvraag contant of met pin