Ondernemers en coronacrisis

Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, zijn er landelijke en gemeentelijke regelingen opgezet. Omdat het om veel verschillende regelingen gaat, hebben we ze voor je op een rij gezet. Om voor de regelingen in aanmerking te komen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden staan op de websites van de regelingen.

Plaatsen tent/overkapping bij winkels en horeca

Winkeliers en horecaondernemers kunnen een verzoek indienen voor het plaatsen van tent/overkappingen bij hun zaak. Door de huidige afhaalregels is het plaatsen van een tent/overkapping niet zomaar toegestaan en aan strikte regels verbonden. Zo is het van belang dat een tent strikt noodzakelijk is om het afhalen mogelijk te maken. In principe worden er geen tenten/overkappingen geplaatst voor een wachtrij. Klanten halen de bestelling op aan de deur. Er wordt vooraf een afspraak gemaakt over het tijdstip van het afhalen van de bestelling. Zo voorkom je drukte aan de deur. Een wachtrij aan de deur is dus niet nodig. Via de website www.omgevingsloket.nl vraag je een vergunning aan.

Kijk voor de voorwaarden op ons nieuwsbericht: 'Aanvragen vergunning voor tijdelijke overkapping/tent bij winkelsl'.

NOW - Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid

Geeft ondernemers met tenminste 20% omzetverlies over 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze regeling is voor werkgevers. Sinds 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. Eind mei 2021 heeft het kabinet bekendgemaakt de regeling te verlengen. Lees meer op www.rijksoverheid.nl.

Tijdelijke Onderscteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is jouw inkomen door coronamaatregelen zo laag geworden dat je jouw huur of hypotheek niet meer kunt betalen? Dan is er de nu de regeling 'Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten', oftewel de TONK. Je krijgt dan tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021 financiële hulp bij het betalen van jouw woonlasten. Kijk voor meer informatie op onze webpagina over de TONK.

Tozo - tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Tozo geeft ondernemers tijdelijk extra inkomensondersteuning en de mogelijkheid een lening aan te vragen voor bedrijfskapitaal. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, zoals ZZP' ers. Aanvragen doe je via het ondernemersloket Tilburg

Doe je een beroep op de Tozo-regeling dan geef je aan de gemeente Tilburg alle inlichtingen die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te bepalen. Dit om valse inlichtingen en onterechte uitkeringen te voorkomen.

Eind mei 2021 heeft het kabinet bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket, waaronder de Tozo, met 3 maanden wordt verlengd. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

Uitstel terugbetaling Tozo-regeling:

Door de voortdurende coronacrisis passen wij de terugbetalingsregeling Tozo aan. Dit betekent het volgende:

 • Je lost het bedrijfskapitaal pas vanaf 1 juli 2021 af
 • Ook de opgebouwde rente van 2% per maand betaal je pas vanaf 1 juli. De rente-opbouw loopt niet door in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, maar wel weer vanaf 1 juli 2021
 • Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal heb je 3,5 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen

Ben je ondernemer en heb van ons geen brief ontvangen, neem dan contact op. Mail naar admsoza@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.

TOGS - tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Geeft ondernemers die schade lijden door de gezondheidsmaatregelen (sluiten horeca, inperking bijeenkomsten en/of negatief reisadvies) een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- om de vaste lasten te betalen. De regeling is voor zelfstandig ondernemers zoals ZZP'ers. Je vraagt de regeling aan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gemeentelijke belastingen en leges

Uitstel automatische incasso gemeentelijke belastingen  

De automatische incasso voor de aanslag gemeentelijke belastingen is uitgesteld met 2 maanden. De eerste incassosdatum is eind mei. De regeling is voor iedereen die betaalt via automatische incasso.

Toeristenbelasting  

De hoogte van de voorlopige aanslag is lager en betaal je niet in april, maar later in het jaar. Dit gebeurt automatisch, uitstel aanvragen is niet nodig. Toeristenbelasting is bedoeld voor verhuurders van slaapplekken (tegen betaling aan personen die geen inwoner zijn van de gemeente).

Precariobelasting voor terrassen 

Horecaondernemers met een terras op gemeentegrond betalen precariobelasting. De aanslag over 2020 hebben we nog niet opgelegd, dit doen we halverwege 2021. Dit gebeurt automatisch, uitstel aanvragen is niet nodig. Daarnaast kijken we nog of het mogelijk is om de aanslag over 2021 ook uit te stellen, we houden je op de hoogte.

Leges vergunningen bouwprojecten 

Op verzoek kan een betalingsregeling worden getroffen. Dit is bedoeld voor particulieren/ondernemers die een vergunning hebben aangevraagd.

Leges vergunningen evenementen 

Evenementen met een meld- of vergunningsplicht mogen tot 1 september 2020 niet plaatsvinden. Voor evenementen die niet verzet kunnen worden naar later dit jaar, geldt dat betaalde leges worden terugbetaald 
Je doet dit verzoek per mail via belastingen@oisterwijk.nl

Betalingsregeling

Wil je een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@oisterwijk.nl.

Vragen

  Meer landelijke en regionale regelingen

  Belastingdienst

  • de meeste belastingmaatregelen golden tot 1 oktober 2020. Belastinguitstel aanvragen of verlengen kan tot en met 30 juni 2021. Hierna start de betalingsverplichting voor alle ondernemers.
  • het terugbetalen van de belastingschuld start later, vanaf 1 oktober 2022. Ook krijgen ondernemers langer de tijd de belastingschuld af te lossen, met een betalingsregeling van maximaal 5 jaar.
  • de versoepeling van het urencriterium voor ondernemers geldt tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli rekent de Belastingdienst weer met het werkelijke aantal uren dat aan de onderneming wordt besteed. Lees meer op www.rijksoverheid.nl.

  Aanvullende financiering

  • ondernemers kunnen een overbruggingskrediet of ophoging rekening courant afsluiten bij hun bank. Het ministerie van EZK staat via de Borgstellingsregeling (BMKB) borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen

  Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

  • tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

  Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)

  • regeling voor ondernemingen die problemen hebben met het krijgen van een lening bij de bank. Met de GO-regeling helpt de overheid bedrijven (MKB en middelgrote ondernemingen) door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

  Financiële ondersteuning door Qredits

  • Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven. Kleine ondernemers kunnen rentekorting krijgen op microkredieten. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl

  Starterslift Overbruggingslening (SOL)

  • veelbelovende startups in Midden- en West-Brabant die hard geraakt worden door de coronacrisis, kunnen de Starterslift OverbruggingsLening (SOL) aanvragen. Er kan maximaal € 50.000,- geleend worden en de lening moet volledig worden terugbetaald. Aanvragen kan via Starterslift. Startups die meer willen lenen dan € 50.000, kunnen de Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen.

  Overbruggingskrediet startups en scale-ups (COL)

  Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

  • ondersteunt ondernemers en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met september 2021. De subsidievoorwaarden kunnen ieder kwartaal wijzigen.
  • Aanvragen kan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) voor startende ondernemingen

  • helpt mkb'ers en zzp'ers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KvK met steun bij het betalen van hun vaste lasten. Voorwaarde is dat het vestigingsadres van de mbk'ers en zzp'ers anders is dan hun woonadres. 
  • de TVL voor startende ondernemers wordt vanaf het tweede kwartaal van 2021 in de algemene TVL-regeling opgenomen. Aanvragen kan tot 12 juli 17.00 uur via de website van RVO. De aanvraag is voor de periode januari – maart 2021. 

  Tijdelijke overbruggingsmaatregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) - gesloten

  • helpt flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming voor levensonderhoud voor de periode maart, april en mei 2020. Aanvragen kon tot en met 26 juli 2020 via het UWV.

  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) - gesloten

  • De TOGS was open van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Deze specifieke groep ondernemers kon een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

  Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie

  Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl. Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

  Kijk voor een compleet overzicht en veelgestelde vragen op de website www.rijksoverheid.nl.