Veiligheid

Wij en de politie werken samen met de inwoners aan het verhogen van de veiligheid in Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren. Daarbij wordt vooral ingezet op voorlichting en preventie.

Oisterwijk Veilig

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal woninginbraken afneemt? Hoe bewaken we met z'n allen de veiligheid in de buurt? Hoe kunnen we overlast van bijvoorbeeld hangjeugd beperken? Oisterwijk Veilig richt zich onder andere op veiligheid van bedrijventerreinen, integrale veiligheid en sociale veiligheid.

We hebben in samenwerking met alle partners zoals politie, brandweer, Veiligheidsregio, Woonstichting Leystromen, Farent, De Twern, Steunpunt Huiselijk Geweld enzovoorts het veiligheidsbeleid 2019-2022  vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat de partners onder regie van de gemeente gaan doen op de volgende gebieden:

  • de aanpak van woninginbraken, fietsendiefstal en overvallen
  • het bestrijden van hennep en synthetische drugs (de zogenaamde ondermijnende criminaliteit)
  • het voorkomen van overlast van bijvoorbeeld (hang)jeugd en personen met verward gedrag
     

Een veilige buurt

Je kunt zelf veel doen om jouw buurt veiliger te maken. Kijk hiervoor op onze pagina over buurtpreventie.

Cameratoezicht

In onze gemeente zijn er 2 gebieden waar voor langere tijd cameratoezicht is:

  • het centrum van Oisterwijk, inclusief het Lindepark en het station
  • het centrum van Moergestel

We mogen camera's gebruiken als dat nodig is om de openbare orde te handhaven. De beelden worden korte tijd bewaard. Beelden waarop strafbare feiten staan en beelden die nodig zijn voor de opsporing en vervolging van verdachten mogen langer worden bewaard. De beelden vallen onder de wet politiegegevens. Ben je  slachtoffer geworden van criminaliteit in een gebied waar camera's hangen? Geef dit zo snel mogelijk door aan de politie (tijdens jouw aangifte). Alleen de politie kan de opgeslagen beelden opvragen. De gemeente, andere partijen of particulieren niet.

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van ons of van de hulpdiensten. Bijvoorbeeld bij het afgaan van de sirenes. Informatie en nadere instructies krijg je via Omroep Brabant radio, in Midden-Brabant op etherfrequentie FM 91.9 of op de kabelfrequentie FM 89.4. Ook op onze website en via Twitter krijg je informatie. Bij een grote ramp word je vanuit onze website automatisch doorgeloodst naar de site van de Veiligheidsregio Midden- en West -Brabant. Hier vind je alle benodigde informatie.

Daarnaast gebruikt de overheid NL-alert als alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. Hiermee kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In dat bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Op www.NL-alert.nl lees je hoe je zelf je telefoon kunt instellen.

Wil je weten welke risico's er zijn in je omgeving? Open de Brabantse risicokaart.

Voorkom heling

Ben je handelaar in of opkoper van tweedehands goederen? Dan moet je je aanmelden bij het Digitaal Opkopers Register. 

In het Digitaal Opkopers Register registreer je de aangekochte goederen. Het register kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld databases van de politie. Zo worden gestolen goederen sneller ontdekt.

Aanmelden bij het Digitaal Opkopers Register doe je via de website www.ikbenhandelaar.nl.

Veilige honken

Veilig Honk is een project waarbij scholieren een veilige plaats wordt geboden langs de meest gebruikte fietsroutes van huis naar school. Langs deze routes zijn bewoners en/of bedrijven benaderd om als Veilig Honk te fungeren. Deze vrijwilligers krijgen een bord met het Veilig Honk-logo in de tuin staan. Zo weet de scholier dat hij of zij op dit adres gerust aan kan kloppen voor hulp. Bijvoorbeeld bij pech met de fiets, een ongeluk(je) of problemen met anderen langs de route.

Alle middelbare scholen in de omgeving en de politie zijn betrokken bij dit project. Zij zijn op de hoogte van alle locaties van de Veilige Honken.

Woon of werk je aan een veel gebruikte fietsroute en heb je interesse om een Veilig Honk te worden, stuur dan een mail naar gemeente@oisterwijk.nl voor meer informatie.