Herindeling gemeente Haaren

De gemeenteraad van Haaren besloot op 21 december 2017 om de gemeente Haaren op te splitsen. De omliggende gemeenten hebben daarna aangegeven een deel van Haaren te willen ontvangen. Ook de raad van Oisterwijk heeft daarmee positief ingestemd op 22 februari 2018. Dat was de start van het traject tot opsplitsing van de gemeente Haaren.

Haaren bij Oisterwijk

De gemeenteraad van Haaren heeft op 5 juli 2018 besloten aan welke gemeenten de dorpen van Haaren worden toegevoegd:

 • Haaren ⇒ Oisterwijk
 • Esch ⇒ Boxtel
 • Biezenmortel ⇒ Tilburg
 • Helvoirt ⇒ Vught

Daarbij volgde de raad het advies van het college. Dit kwam in goed overleg met Oisterwijk, Tilburg, Boxtel en Vught tot stand. Het principebesluit van de raad is een belangrijke stap in de opsplitsing van Haaren. Het sluit aan op het resultaat van de gespreksronde waarin de inwoners o.a. werd gevraagd naar hun voorkeurgemeente bij opsplitsing.

Tijdlijn

 • 17 en 18 december 2018: de betrokken gemeenten hebben het Herindelingsontwerp vastgesteld
 • 3 en 6 juni 2019: het Herindelingsadvies is vastgesteld door de gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
 • 22 april 2020: het wetsvoorstel over de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren, is aangenomen door de Tweede Kamer
 • 7 juli 2020: het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer
 • 15 september 2020: de wet die de splitsing van de gemeente Haaren regelt is officieel in werking getreden. Hiermee is de herindeling per 1 januari officieel een feit. De inwerkingtreding van de wet per 15 september was nodig, zodat de gemeenten Boxtel, Vught en Oisterwijk zich konden voorbereiden op de vervroegde gemeenteraadsverkiezingen op 18 november 2020.
 • 18 november 2020: gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel
 • 1 januari 2021: gemeente Haaren is opgesplitst en het dorp Haaren is bij gemeente Oisterwijk gevoegd. Gemeente Haaren maakte een afscheidsfilm. Bekijk en geniet van de afscheidsfilm 'Haaren, Bedankt en houdoe''.

Meer weten?

Heb je vragen over de herindeling van de gemeente Haaren? Neem dan contact met ons op via 013 529 1311 of via gemeente@oisterwijk.nl onder vermelding van 'Herindeling Haaren'. De contactgegevens van de andere betrokken gemeenten bij de herindeling, vind je via www.oisterwijk.nl/opsplitsinghaaren.