Oostflank

De gemeente Oisterwijk en de gemeente Tilburg gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. We noemen dit de ‘Oostflank’.

Gebiedsontwikkeling de Oostflank

In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een Koersdocument. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw.

Proces tot nu toe

In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid om samen met de gemeente Tilburg te starten met het opstellen van het Koersdocument. In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd door Strootman Landschapsarchitecten in de raadsbijeenkomst van de gemeente Tilburg. Deze bijeenkomst is terug te kijken via raadsinformatie.nl en ook de presentatie is te downloaden via de website van de gemeenteraad.  

Inmiddels bevindt ‘Koersdocument Oostflank SRBT’ zich in de laatste afrondende fase. Het Koersdocument moet worden vastgesteld door de gemeenteraden. De behandeling staat gepland voor februari/maart 2023.

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Oisterwijk en Tilburg in het kader van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. Strootman Landschapsarchitecten en Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwikkelen de visie en het Koersdocument voor de Oostflank.

Bewonersbijeenkomsten

Graag willen we ook de inwoners betrekken bij de totstandkoming van het koersdocument. We hebben voor ieder dorp een aparte bijeenkomst georganiseerd, op 28 en 29 november en 1 december. Je leest er hier meer over in het nieuwbericht op onze website.

Gebied Oostflank

Dit is gebiedsontwikkeling Oostflank. Het gebied is tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.