Oostflank

De gemeente Oisterwijk en de gemeente Tilburg gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. We noemen dit de ‘Oostflank’.

Gebiedsontwikkeling de Oostflank

In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een Koersdocument. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties voor werkterreinen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw.

Proces tot nu toe

In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid om samen met de gemeente Tilburg te starten met het opstellen van het Koersdocument. In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd door Strootman Landschapsarchitecten in de raadsbijeenkomst van de gemeente Tilburg. Deze bijeenkomst is terug te kijken via raadsinformatie.nl en ook de presentatie is te downloaden via de website van de gemeenteraad.  

Inmiddels bevindt ‘Koersdocument Oostflank SRBT’ zich in de laatste afrondende fase. Het Koersdocument moet worden vastgesteld door de gemeenteraden. De behandeling staat gepland voor februari/maart 2023.

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Oisterwijk en Tilburg in het kader van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. Strootman Landschapsarchitecten en Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwikkelen de visie en het Koersdocument voor de Oostflank.

Bewonersbijeenkomsten

Graag willen we ook de inwoners betrekken bij de totstandkoming van het koersdocument. We hebben voor ieder dorp een aparte bijeenkomst georganiseerd, op 28 en 29 november en 1 december. Je leest er hier meer over in het nieuwbericht op onze website.

Informatiemarkt 7 december

Op woensdag 7 december vindt een gezamenlijke informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling plaats. Geïnteresseerden kunnen met de gemeente Oisterwijk en Tilburg en adviseurs in gesprek over de diverse thema’s en het Koersdocument. Ook is er de gelegenheid om je ideeën kenbaar te maken.

Je bent van harte welkom van 15.00u – 21.00u op ’t Plein in Udenhout, Tongerloplein 1. Je kunt binnenlopen op een moment dat jou schikt.

Heb je nog vragen? Of wil je meedenken? Dan kun je contact opnemen via ruimte@oisterwijk.nl of via telefoonnummer 013 – 529 13 11.

Gebied Oostflank

Dit is de gebiedsontwikkeling Oostflank. Het gebied is tussen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.