Kinderopvang en scholen

Je vindt in onze gemeente verschillende vormen van kinderopvang en onderwijs.

Kinderopvang

Zoek je een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Je komt alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als je gebruik maakt van een opvang die in dit register staat.

Scholen

Op de website van de Onderwijsinspectie vind je alle informatie over scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

Wij hebben 5 Brede Scholen. Op een Brede School hebben verschillende maatschappelijke organisaties een plek. Door samenwerking willen zij bijdragen aan de wijk en aan de ontwikkeling van de kinderen in de wijk. In de Brede Scholen vind je bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bso, gymzaal of wijkcentrum.

Leerplicht en spijbelen

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de nieuwe maand nadat een kind 5 jaar is geworden en loopt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 wordt. Op de pagina Leerplicht en spijbelen lees je meer over dit onderwerp.