Herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein Haaren

Wij werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en landschapsarchitectenbureau Houtman en Sander aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Uitgangspunt is sloop van het gemeentehuis en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Daarnaast gaat het ook over het vinden van een nieuwe invulling voor de huidige plek van Den Domp.

Ontwikkelkader

We richten ons nu op het opzetten van een ontwikkelkader. Hierin staan ruimtelijke en programmatische uitganspunten voor de herontwikkeling voor beide locaties. Uitgangspunten die onder andere laten zien aan welke functies we ruimte geven, op welke plek toekomstige gebouwen komen en welke plekken een groene invulling krijgen.

Verloop proces

  1. De 1e stap in het proces is het ophalen van ideeën en kennis bij inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en belanghebbenden. Dat deden we tijdens inloopbijeenkomsten op dinsdag 31 januari
  2. In februari houden we een inspiratiesessie met direct belanghebbenden. In april organiseren we voor deze groep een bijeenkomst waarbij we conclusies gaan trekken
  3. Het definitieve ontwikkelkader presenteren we op dinsdag 6 juni tijdens een bijeenkomst in Den Domp voor inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en belanghebbenden
  4. Het college legt de raad het ontwikkelkader voor in de raadsvergadering van donderdag 6 juli
  5. Daarna kunnen we aan de slag met de concretere invulling (zoals het ontwerp van de gebouwen). Ook bij dit proces betrekken we inwoners en belanghebbenden

Op de hoogte blijven en delen van reacties

Misschien kun je niet bij de bijeenkomsten zijn of wil je buiten de bijeenkomsten om graag een reactie met ons delen? Dat kan via www.haareneen.nl. Ga naar ‘praat mee’ en kies de pagina van dit project. Daar houden we je ook op de hoogte van het verloop van het proces. Daarnaast doen we dit via berichten in bijvoorbeeld de Nieuwsklok en het Haarens Klokje. Bij Den Domp staat een ideeënbus waar je schriftelijk een reactie kunt achterlaten. Deze blijft hier staan tot begin juni.