Burgerparticipatie

Met burgerparticipatie willen wij inwoners, bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties prikkelen om de samenleving te verrijken met initiatieven én een actieve bijdrage te leveren.

Burgerparticipatie

We stimuleren en verleiden inwoners, bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties om mee te denken en te doen. Burgerparticipatie gaat over betrokkenheid en meedoen bij de beleidsvorming en –uitvoering.

Heb je een idee of initiatief?

Burgerparticipatie gaat ook over nieuwe initiatieven en ideeën vanuit de samenleving en hoe wij deze als gemeente met een open houding tegemoet  treden. Inwoners worden samen met bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de samenleving te verrijken met initiatieven én een actieve bijdrage te leveren. Heb je een plan en wil je daar eens met de gemeente over van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.

Onderhoud zelf het groen in jouw wijk

Op verschillende plekken in Oisterwijk onderhouden inwoners zelf het groen in hun buurt. Hierdoor is niet alleen de kwaliteit van het groen beter, maar sluit het ook nog eens beter aan op de wensen van bewoners. Wil je ook zelf het groen in je buurt bijhouden of aanleggen? Neem contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl.