Nieuws

Kermis update gemeente Oisterwijk

17 juni 2021

Nadat we vorige week het mooie nieuws konden melden dat de kermis Moergestel binnen de geldende maatregelen door kan gaan, hebben we ook het kermisterrein Oisterwijk opnieuw tegen…

College besluit tot principemedewerking aan 5 woningbouwinitiatieven

16 juni 2021

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie woningbouwprojecten heeft het college besloten dat 5 projecten principemedewerking krijgen voor hun plannen om woningen of…

Hoe kun je fijn wonen in onze gemeente? Praat jij mee?

14 juni 2021

Wie vinden moeilijk een huis in onze gemeente? Welke woningen zijn er nodig? Waaraan moet een fijne wijk voldoen? Hoe kunnen oudere inwoners prettig in hun eigen huis blijven wonen…

De jaarrekening 2020 van voormalige gemeente Haaren 

11 juni 2021

Het jaar 2020 stond voor de gemeente Haaren en de omliggende gemeenten in het teken van de herindeling van de gemeente Haaren en de voorbereidingen van een goede overdracht van de…

College Oisterwijk presenteert jaarrekening 2020

11 juni 2021

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin onze gemeente, net als de rest van de wereld, getroffen werd door de coronapandemie. Sinds eind februari 2020 hebben we te…

Aanpassing tarieven milieustraat Oisterwijk

11 juni 2021

In juli besluit de gemeenteraad over aanpassing van de tarieven voor de milieustraat. Het college stelt de raad voor om de tarieven aan te passen, om te zorgen dat de milieustraat…

Raad stemt in met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

11 juni 2021

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie besparen en duurzaam opwekken. Hoe…

Erfgoedvisie 2021-2026

04 juni 2021

Onze gemeente heeft geschiedenis. En dat uit zich ook in de grote hoeveelheid monumenten die wij rijk zijn. Door de samenvoeging met Haaren zijn daar nog eens 50 monumenten bij…

Wat vind jij belangrijk voor ons buitengebied? Wij horen het graag!

03 juni 2021

Balans in het buitengebied Wij gaan aan de slag met een visie op het buitengebied. Daarin zoeken we balans tussen de belangrijkste functies: natuur, landbouw, toerisme en wonen.…

Tegemoetkoming Vaste Lasten geopend voor startende ondernemers

31 mei 2021

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor steun bij het betalen van hun…

eHerkenning niveau 1? Vraag een nieuw veiligheidsniveau aan!

27 mei 2021

Log jij voor jouw organisatie of stichting weleens in met eHerkenning? Bijvoorbeeld om een subsidie of vergunning aan te vragen? Let dan op, want vanaf 1 juli log je in met een…

Denk mee over jouw gezondheid

06 mei 2021

Om geestelijk en lichamelijk gezond te blijven, is voorkomen belangrijker dan genezen. Daarom gaan we in onze gemeente aan de slag met een lokaal Preventieakkoord. Daarbij richten…

Buurtgezinnen zoekt vraag- en steungezinnen

04 mei 2021

Ken jij Buurtgezinnen al? Dit is een organisatie die gezinnen helpt waarbij het even niet zo goed gaat. Dat doen zij door deze gezinnen te koppelen aan een ander gezin. Wij zijn…

Heemkundekring vindt tijdelijk onderkomen in oude gemeentehuis Haaren

28 april 2021

Vanwege de opzegging van de huur van het huidige heemcentrum aan de Spoorlaan was Heemkundekring De Kleine Meijerij al een tijdje op zoek naar een nieuw verenigingsonderkomen. Zij…

Handhavingsweek in gemeente Oisterwijk 

20 april 2021

Toezichthouders van de gemeente Oisterwijk gingen er de afgelopen week samen met de politie op uit tijdens de Bestuurlijke Handhavingsweek. De controles waren gericht op…

Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

14 april 2021

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in ons land. En nu de temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom gaan we preventief bestrijden. Als de…

Burgemeester Janssen voorgedragen voor herbenoeming

12 april 2021

De gemeenteraad van Oisterwijk heeft op 12 april 2021 besloten om Hans Janssen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als…

Digitale excursies en informatiemarkt over huisvesting arbeidsmigranten

08 april 2021

De gemeente Oisterwijk is onlangs gestart met een proces om te komen tot huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. Onderdeel van dat proces zijn twee digitale excursies en een…

Discussienota huisvesting arbeidsmigranten 29 april op agenda raad

08 april 2021

Inwoners leveren input in alle fasen van beleidsvorming Het college heeft de discussienota huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld en biedt deze aan de raad aan voor bespreking…

Coen Boode nieuwe gemeentesecretaris van Oisterwijk

24 februari 2021

Het college heeft de heer Coen Boode (43) benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur. Momenteel is hij secretaris van de gemeente Landerd. Daarvoor was hij secretaris van de…

Uitstel aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021

18 februari 2021

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving ontvang je het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen niet op 23 februari op de mat of in je digitale brievenbus bij MijnOverheid, maar…

15 februari geen containers opgehaald, 20 februari inhaaldag

15 februari 2021

Het was op de ochtend van maandag 15 februari extreem glad. De collega's van de Afvalstoffendienst hebben een poging gedaan, maar door de gladheid is het niet gelukt om de route te…

Oud-gemeentesecretaris Ineke Depmann overleden

29 januari 2021

Aan het einde van de middag bereikte ons het verdrietige bericht dat oud-gemeentesecretaris Ineke Depmann (66) is overleden. Ineke Depmann was vanaf 2008 tot afgelopen zomer…

Gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire? Neem contact op

20 januari 2021

Woon je in deze gemeente en ben je een gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire van de Belastingdienst? Dan kun je voor hulp en ondersteuning bij problemen bij ons terecht. …

Gunning Bosstraat 1 Moergestel naar Moeskops’ Bouwbedrijf B.V.

20 januari 2021

De inschrijftermijn voor de openbare aanbestedingsprocedure van de locatie Bosstraat 1 in Moergestel is verstreken. De voorlopige gunning gaat naar Moeskops’ Bouwbedrijf B.V. uit…

Burgemeester Hans Janssen roept op: hou vol!

19 januari 2021

Beste inwoners en ondernemers van Oisterwijk, 2021 is nog maar een paar weken geleden begonnen met uiteraard de beste wensen voor iedereen. Maar ook met de lockdown, die in ieder…

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

11 januari 2021

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van inwoners, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens…

Oud-wethouder Haaren Adrienne Verschuren geheel onverwachts overleden

04 januari 2021

Maandagavond 4 januari bereikte ons een zeer verdrietig bericht. Bij aanvang van de geplande raadsvergadering werd bekend dat mevrouw Adrienne Verschuren (61) geheel onverwachts is…

Burgemeester Hans Janssen reageert op bestuursakkoord PGB, VVD en D66

30 december 2020

Burgemeester Hans Janssen heeft het bestuursakkoord 'Gezamenlijk perspectief over grenzen heen' van de partijen PGB, VVD en D66 ontvangen. Hieronder leest u zijn reactie op het…

Oisterwijk vraagt dit jaar geen precariobelasting aan horecaondernemers

23 december 2020

Al sinds maart bevinden we ons middenin de coronapandemie. Verschillende maatschappelijke organisaties en ondernemers ondervinden financiële gevolgen van de maatregelen tegen de…

Bericht burgemeesters Haaren en Oisterwijk

23 december 2020

Burgemeesters Yves de Boer en Hans Janssen schreven een gezamelijke boodschap voor alle inwoners van Heukelom, Moergestel, Haaren en Oisterwijk: Beste inwoners, Afgelopen weken…

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19: Ontheffing voor enkele regels mogelijk in uitzonderlijke gevallen

03 december 2020

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (hierna: Twm) is op 1 december in werking getreden. Doel van de wet is dat er een betere juridische basis komt voor de coronamaatregelen. De…

Haarenaren geraadpleegd over toekomst gemeentekantoor

11 november 2020

Tijdelijke verhuur gemeentekantoor Haaren Op 1 januari 2021 houdt de gemeente Haaren op te bestaan. Dat betekent dat het gemeentekantoor in Haaren leeg komt te staan. Het college…

Denk mee over duurzame energie en een toekomstbestendig landschap

05 oktober 2020

Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze gemeente? En over aanpassingen van onze omgeving aan klimaatverandering? De gemeente doet hier samen met Regio Hart van…

Begroting 2021: beleidsarm en solide

24 september 2020

Het college van Oisterwijk heeft de begroting voor het jaar 2021 vastgesteld. Het college presenteert een begroting met een verwacht positief resultaat. De begroting is beleidsarm…

Kermis Moergestel gaat door!

25 juni 2020

Na de persconferentie van woensdagavond waarin versoepelingen van de coronamaatregelen per 1 juli werden aangekondigd, heeft de gemeente Oisterwijk besloten in Moergestel alsnog…

Perspectiefnota 2021-2024: keuzes voor de toekomst

18 april 2020

College Oisterwijk stelt Perspectiefnota 2021-2024 vast Het college van Oisterwijk heeft op dinsdag 14 april de perspectiefnota (PPN) 2021-2024 vastgesteld en legt deze voor aan…

Persoonlijk bericht van burgemeester Hans Janssen

22 maart 2020

Beste inwoners van Heukelom, Moergestel en Oisterwijk, Iedereen in onze gemeente is, net als de rest van Nederland, in de ban van het coronavirus. Misschien heeft het virus u of…

Pakket maatregelen om tekorten sociaal domein terug te dringen

20 maart 2020

Wij geven hulp en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Denk aan hulp in huis, bij vervoer, jeugdhulp en werk. De kosten voor die zorg lopen bij veel gemeenten erg op, zo ook in…

Huisartsen in de regio bundelen krachten en richten regionale post in

20 maart 2020

De huisartsen in onze regio maken drukke tijden door. Ze zetten zich in om patiënten met het coronavirus en mensen die bellen met klachten die daarop lijken, te woord te staan en…

VERKLARING

12 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook in Oisterwijk worden deze maatregelen doorgevoerd. Oog voor…

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

12 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen…

Evenementen of bijeenkomsten niet strikt noodzakelijk? Stel deze dan uit

11 maart 2020

In een persconferentie hebben de Veiligheidsregio’s in Noord-Brabant in verband met het coronavirus COVID-19 extra maatregelen afgekondigd die in ieder geval t/m maandag 16 maart…

Nieuwe besmetting coronavirus in gemeente Oisterwijk

10 maart 2020

Zojuist heeft de GGD gemeld dat er in de gemeente Oisterwijk een vierde besmetting met het coronavirus is geconstateerd.  Verklaring van burgemeester Hans Janssen: “De GGD heeft…

Besmetting coronavirus in gemeente Oisterwijk

05 maart 2020

Verklaring van burgemeester Hans Janssen van de gemeente Oisterwijk: “De GGD heeft mij bevestigd dat er sprake is van een Coronavirus(COVID-19)-besmetting in onze gemeente. Ik heb…

Denk en doe mee: Oisterwijk sneller duurzaam

05 maart 2020

Zie jij niet alleen problemen maar ook kansen in klimaatverandering? Loop jij over van kleine of grote ideeën om duurzame initiatieven tot stand te brengen? Gaat de duurzame…

Pilot Regioplaatsing klaar om te starten

04 maart 2020

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (justitie en veiligheid) bracht vandaag een bezoek aan het Asielzoekerscentrum in Oisterwijk dat inmiddels dertig jaar bestaat. Ze sprak er met…

Vragen over coronavirus

28 februari 2020

Actuele informatie en een overzicht van veelgestelde vragen vindt u op de website van het RIVM. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? U kunt ook terecht bij het…

Leystromen, HVO en gemeente ondertekenen prestatieafspraken

13 december 2019

Donderdag 12 december zijn de prestatieafspraken tussen Leystromen, Huurdersvereniging Oisterwijk (HVO) en de gemeente ondertekend. Deze afspraken zijn tot stand gekomen na…

Inwoners overwegend positief over handhaving Oisterwijk

14 november 2019

De hoogste prioriteit moet bij handhaving op drugsproductie, drugshandel en dumpingen van drugsafval liggen. Ook overlast in de openbare ruimte en milieuovertredingen moeten hoog…

Raad start proef met nieuw vergadermodel

03 september 2019

De raad heeft besloten om vanaf september aan de slag te gaan met een nieuwe manier van vergaderen. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen krijgen meer invloed op de…

Make-over voor het Stationsplein Oisterwijk

01 augustus 2019

Een groener voorplein én extra parkeergelegenheid, dat is het resultaat als het eerste gedeelte van het Stationsplein straks onder handen is genomen. Rond 5 augustus beginnen de…

Herindelingsadvies voor vaststelling naar gemeenteraden

15 mei 2019

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben ingestemd met het herindelingsadvies en leggen dit ter vaststelling…