Uitnodiging bewonersbijeenkomst gebiedsontwikkeling Oostflank

07 november 2022

Wij werken samen met de gemeente Tilburg aan een koersdocument voor het gebied van de dorpen Haaren, Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Dit noemen we de Oostflank. Het koersdocument Oostflank geeft richting aan de ontwikkeling van het gebied omdat daarin uitgangspunten staan beschreven voor de toekomst.

Door samen te werken met Tilburg kunnen we het gebied integraal ontwikkelen en samen kansen pakken op het gebied van natuur & landschap, (duurzame) mobiliteit, nieuwe economie en wonen. Zo willen we bijvoorbeeld de dorpsharten versterken. Op basis van eerder in beeld gebrachte potentiële woningbouwlocaties schatten we in dat er ongeveer 5.000 woningen mogelijk zijn in het gehele gebied. We hebben bijzondere aandacht voor betaalbaarheid en wonen in het groen. We richten ons op een aantrekkelijk landschap met veel natuur en meer houtwallen en bos. Een prachtige basis voor een gebied waar je heerlijk kunt wonen, werken en recreëren. Hier hoort ook goede bereikbaarheid bij. Te denken valt aan (snel)fietsroutes en betere oversteekbaarheid van de N65.

Bewonersbijeenkomst

Graag willen we ook de inwoners betrekken bij de totstandkoming van het koersdocument. Voor het opstellen hiervan hebben we bureau Urhahn ingeschakeld. Samen met Urhahn organiseren we eind november per dorp een bijeenkomst. Tijdens deze avond vertellen we je enerzijds graag wat het doel is van het Koersdocument Oostflank en wat dit voor jou betekent. Anderzijds halen we graag op wat jij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van onze dorpen.

Waar kunt u over meedenken?

Tijdens de avond laten we je zien wat er speelt op de genoemde thema’s in en rond de dorpen. Naast een algemene toelichting wordt ook ingegaan op de specifieke situatie per dorp. We horen graag wat jouw suggesties zijn voor de verdere invulling van deze vraagstukken en projecten.  

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. Er wordt in 3 dorpen een bijeenkomst georganiseerd.

Wanneer en waar:

  • Bewonersbijeenkomst Oisterwijk: maandag 28 november, Raadhuis, De Lind 56 te Oisterwijk, inloop 19.15 uur
  • Bewonersbijeenkomst Moergestel: dinsdag 29 november, Draaiboompje, Hild 1 te Moergestel, inloop 19.15 uur
  • Bewonersbijeenkomst Haaren: donderdag 1 december, ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26 te Haaren, inloop 18.45 uur

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je aanmelden tot maandag 21 november aanmelden per e-mail via ruimte@oisterwijk.nl met onderwerp ‘Oostflank’. Geef daarbij aan met hoeveel personen je komt en bij welke avond je wilt aansluiten. Ook vragen over dit project kun je via deze weg stellen.