Zonne-installaties op alle bedrijfsdaken. Doe je mee?

30 maart 2022

Het bedrijfsleven heeft een groot aandeel in de totale CO2-uitstoot van Nederland. Dat kan en moet anders. Steeds meer bedrijven investeren al in de verduurzaming van hun bedrijfspanden. Dat levert een mooie bijdrage aan een duurzaam Nederland én aan de financiële weerbaarheid van het bedrijf. Zonnepanelen op een bedrijfsdak leveren namelijk 25 jaar lang duurzame energie en duurzame financiële opbrengsten. De gemeente Oisterwijk vindt verduurzaming belangrijk en wil daarom bedrijven stiumuleren en helpen.

Zonnepanelen kunnen ook voor jou interessant zijn!

Of je als bedrijf nu kleinverbruiker of grootverbruiker bent, zonnepanelen kunnen in beide gevallen interessant zijn. 
Bij een aansluiting tot 3×80 Ampère (80A) ben je kleinverbruiker. Je mag dan onbeperkt opgewekte stroom terugleveren aan het net. Dit is vooral in de zomermaanden belangrijk, omdat zonnepanelenbezitters dan vaak meer stroom opwekken dan ze verbruiken. Aan het eind van het jaar wordt dan de teruggeleverde stroom verrekend met de stroom die je alsnog daadwerkelijk van stroomnet afnam. Dit noemen we salderen.
Bij een aansluiting die groter is dan 3×80A ben je grootverbruiker. Je mag dan niet salderen. Daarvoor is er de SDE++-subsidie. Via deze regeling kun je subsidie krijgen per opgewekt kilowattuur zonnestroom. Op deze manier kunnen zonnepanelen ook heel interessant zijn. 
Tenslotte zijn er nog andere (subsidie)mogelijkheden voor MKB-bedrijven om tegen vergoeding je dak beschikbaar te stellen voor een zonne-installatie.

Gemeente Oisterwijk wil bedrijven helpen

Gemeente Oisterwijk vindt het belangrijk dat bedrijven in de gemeente aan de slag gaan met het verduurzamen van hun bedrijfspand. Zonnepanelen plaatsen is daarvoor een goede maatregel. Gemeente Oisterwijk heeft daarom aan DEC-Oisterwijk gevraagd hoe bedrijven op een onafhankelijke manier gestimuleerd en geholpen kunnen worden. Je weet dan snel of het plaatsen van zonnepanelen op je bedrijfsdak interessant en haalbaar is. DEC-Oisterwijk werkt daarvoor samen met Zonnecoaches Brabant. De Zonnecoaches Brabant is een netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van het realiseren van zonneprojecten, grondgebonden en op bedrijfsdaken. 

Ik wil een zonnescan laten uitvoeren. Hoe nu verder?

De Zonnecoaches Brabant hebben een zonnescan bedrijfsdaken ontwikkeld. Hiermee krijgen bedrijven op een efficiënte en onafhankelijke manier inzicht in de (financiële) mogelijkheden om een zonne-installatie op hun bedrijfsdak te plaatsen. De zonnescan maakt inzichtelijk wat de kosten en opbrengsten zijn, of de stroomaansluiting geschikt is, hoeveel zonnepanelen mogelijk zijn, etc. 

Hoe gaat de zonnescan in zijn werk?

•    Na aanmelding door het bedrijf voor een zonnescan maakt de Zonnecoach een afspraak voor een bezoek aan het bedrijf.
•    Tijdens het bezoek (van ca. 1 uur) van de zonnecoach worden de situatie en wensen van het bedrijf besproken en de benodigde gegevens verzameld. De mogelijke scenario’s voor een zonne-installatie worden doorgenomen.
•    Vervolgens gaat de zonnecoach aan de slag met de verzamelde gegevens en informatie en berekent één of twee (financiële) scenario’s voor zonne-installatie op het het bedrijfsdak.
•    Per mail wordt vervolgens een beknopt rapport met de financiële kosten en opbrengsten (business-case) inclusief toelichting naar het bedrijf gestuurd .
•    Binnen twee weken na het opsturen, neemt de Zonnecoach telefonisch contact op met het bedrijf, om te vragen of alles duidelijk is en of ondersteuning nodig is bij een eventueel vervolg.

Kosten van de zonnescans

Een zonnescan kost € 365,- excl. BTW. De gemeente Oisterwijk stelt €100,- per bedrijf beschikbaar voor de eerste 10 bedrijven die zich aanmelden voor de zonnescan, als tegemoetkoming in de kosten. 

Aanmelden en nadere informatie.

Je kunt je per mail aanmelden voor de zonnescan via energieloket@dec-oisterwijk.nl. Vermeld daarin het onderwerp (Zonnescan bedrijfsdak) en de naam van het bedrijf en de contactpersoon met bijbehorende adres- en contactgegevens.
De Zonnecoach neemt vervolgens telefonisch contact op om het bedrijfsbezoek in te plannen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jos Nij Bijvank (06-20407317). Voor meer informatie over het netwerk Zonnecoaches zie www.zonnecoachesbrabant.nl .