Wonen en zorg komen samen in Oisterwijk - Denk mee!

21 mei 2021
Meer over wonen en zorg komen samen in Oisterwijk, denk mee

De woningmarkt staat in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, onder druk. Veel mensen willen in Oisterwijk (blijven) wonen en hebben daarbij verschillende wensen en behoeften. Gezinnen, alleenstaanden, starters, ouderen, inwoners met een zorgbehoefte en bijzondere doelgroepen zoals arbeidsmigranten en statushouders, willen allemaal een goede en passende woonplek.

Om ook in de toekomst vraag en aanbod goed met elkaar af te stemmen, Gaan wij aan de slag met een nieuwe woonzorgvisie.

Woonzorgvisie

In de woonzorgvisie leggen we de ambities voor Oisterwijk vast op het gebied van wonen en wonen in relatie tot zorg. Om te weten wat onze ambities zijn, moeten we eerst weten waar we staan. Stap 1 is dan ook het beeld brengen van de huidige woningvoorraad en de behoeften van verschillende doelgroepen. Vervolgens gaan we in gesprek met inwoners en andere betrokken partijen zoals woningcorporaties en zorginstellingen over waar we naar toe willen.

Onze ambities gaan over thema’s, zoals duurzaamheid en het aanpassen aan klimaatveranderingen, én natuurlijk over goed en prettig wonen in Oisterwijk. We bepalen onze aandacht per wijk, buurt of kern. Ieder gebied kent namelijk een eigen identiteit en andere kansen en mogelijkheden. De ambities moeten hierbij aansluiten. Met behulp van duidelijke en haalbare voorwaarden, zorgen we voor een visie voor ten minste de komende 5 jaar. En daar blijft het niet bij. We vertalen de woonzorgvisie in een zogenaamde uitvoeringsagenda. Dit is een overzicht van duidelijke acties per wijk, buurt of kern, waarbij we ook benoemen wie wat gaat doen.

Gezamenlijke ambities: denk jij mee?

Om samen tot actie over te kunnen gaan, moeten we ook samen bepalen waar we naar toe willen. Dat gaan we de komende tijd doen. De woonzorgvisie komt tot stand met behulp van inwoners, de gemeenteraad, woningcorporaties, huurdersverenigingen, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen. De komende maanden organiseren we verschillende (online) sessies waarin we met elkaar het gesprek aangaan. We bepalen samen de opgaven voor Oisterwijk en gaan aan de slag met scenario’s. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de woonvisie vast. Begin 2022 gebruiken we dan voor het opstellen van de uitvoeringsagenda.

Wil jij meedenken over de woonzorgvisie en/of op de hoogte blijven van het proces? Laat ons dit weten door een mailtje te sturen naar ingrid.dam@oisterwijk.nl.