Volgende fase in aanleg fietspad Broekzijde

21 juni 2021

Je ziet het nog niet, maar op de achtergrond zetten we stappen om binnenkort dan toch echt het laatste stuk van het fietspad tussen Haghorst en Moergestel aan te leggen. 

In juni worden de technische voorbereidingen voor de uitvoering van het werk afgerond en begin juli start de aanbesteding. Als alles meezit weten we eind juli wie de aannemer is die het fietspad gaat maken. Wat ons betreft start het werk dan zo snel mogelijk na de zomervakantie.

Grondaankoop

Voor de aanleg van het fietspad was het nodig om diverse stukken grond aan te kopen. De onderhandelingen hierover hebben een redelijke tijd in beslag genomen en worden voor de zomer afgerond. 

Opknapbeurt rijbaan

Tegelijk met het fietspad krijgt de rijbaan een opknapbeurt en wordt deze ook deels verlegd om ruimte te maken voor het fietspad. Het fietspad is ongeveer 1,5 km lang en wordt gemaakt van een duurzaam beton, waarbij een groot percentage bestaat uit hergebruikt materiaal. Tijdens de werkzaamheden is de Broekzijde voor een aantal maanden afgesloten voor doorgaand verkeer. Hierover volgt later meer informatie.