Verwijdering rioolvoorziening Het Brieltje

17 oktober 2022

Achter het verenigingsgebouw D’n Donk in Moergestel ligt een rioolvoorziening voor het tijdelijk bewaren van rioolwater (vlakbij Het Brieltje). Dit is om te voorkomen dat vervuild rioolwater in de Reusel stroomt als het riool overbelast is door hevige regenval.

Inmiddels hebben we aanpassingen gedaan om overbelasting van het riool te voorkomen. Dit doen we door regenwater apart op te slaan en te verwerken in eigen tuinen of apart van het huishoudelijk afvalwater in te zamelen en te verwerken in openbaar gebied. Onder het St. Jansplein is enkele jaren geleden al een grote kelder gebouwd om regenwater te laten doorsijpelen in de grond. In diverse nieuwbouwplannen in Moergestel zijn  voorzieningen getroffen om regenwater anders te verwerken dan direct via het riool af te voeren.

Uit onderzoek is gebleken dat de rioolvoorziening achter het verenigingsgebouw D’n Donk niet meer nodig is. Daarom starten we maandag 17 oktober met het verwijderen van de rioolvoorziening. De diepe vijver wordt weer gevuld met zand en aarde. Vanaf maandag 24 oktober rijden hiervoor vrachtwagens van en naar deze locatie.

Wat kun je zelf doen tegen overbelasting van het riool

Wil je overstromingen van het riool voorkomen? Koppel dan je regenwaterafvoer af van de vuilwaterriolering. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld de regenpijp door te zagen en regenwater in de tuin of op het grind te laten stromen.