VERKLARING

12 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook in Oisterwijk worden deze maatregelen doorgevoerd.

Oog voor elkaar

Burgemeester Hans Janssen: “Ik vraag alle inwoners om te zien naar elkaar, met name naar de mensen die het meest getroffen worden door de verminderde bereikbaarheid van voorzieningen en activiteiten. Het kan geen kwaad om op een verantwoorde manier attent te zijn op uw buurvrouw of buurman. Samen bieden we deze ingrijpende situatie het hoofd.”

De actuele maatregelen in verband met de Corona crisis betekenen voor de gemeente Oisterwijk onder meer het volgende:

Activiteiten gemeenteraad

De activiteiten van de gemeenteraad worden tot een minimum beperkt. De raadsontmoeting op donderdag 19 maart wordt geannuleerd. Uitgezocht wordt welke (technische) alternatieven beschikbaar zijn om raadsbijeenkomsten te houden die noodzakelijk zijn voor spoedeisende raadsvoorstellen.

Evenementen

We zien dat organisatoren van evenementen en bijeenkomsten hun evenement afgelasten. Ook veel bijeenkomsten waar minder dan 100 personen worden verwacht, zijn op eigen initiatief afgelast. Wij begrijpen dat dit vervelende gevolgen kan hebben en waarderen dan ook zeer dat men hierin de eigen verantwoordelijkheid neemt.

Dienstverlening aan inwoners en bedrijven

In verband met het coronavirus COVID-19 en de aangescherpte maatregelen zijn we terughoudend met het maken van een afspraak op korte termijn, tenzij het natuurlijk dringend is. Een afspraak maken via onze website is tijdelijk niet mogelijk. Hiervoor kan naar het Telefonisch Service Centrum via (013) 529 13 11 gebeld worden. Samen met de inwoner bepalen we de urgentie van de afspraak.

Een groot deel van onze medewerkers werkt momenteel thuis. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening zoveel mogelijk voor u beschikbaar is. Eén balie blijft open voor noodzakelijke afspraken.

Informatie

De aanvullende landelijke maatregelen gelden vanaf donderdag 12 maart. Deze zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Ook zijn aanvullende maatregelen voor Noord-Brabant aangekondigd. Zodra hier meer over bekend is, publiceren wij deze op www.oisterwijk.nl/nieuws.

Heeft u vragen over het coronavirus? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij: www.rivm.nl. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).
De actuele stand van zaken in onze regio, waaronder in de gemeente Oisterwijk, leest u op de website van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, www.vrmwb.nl.