Verkeersplan Moergestel

14 februari 2022
Meer over Verkeersplan Moergestel

In het verkeersplan Moergestel staan verkeersmaatregelen die gemeente Oisterwijk op korte, middellange en lange termijn oppakt. Je leest hier de stand van zaken op korte termijn.

Fietsoversteek Industrieweg: dit project is afgerond.

Verkeersmaatregelen Schoolstraat: we zijn in gesprek met de inwoners van de Schoolstraat. Mogelijke verkeersmaatregelen nemen we mee met de onderhoudswerkzaamheden aan de Schoolstraat.

Afspraken lokale bedrijven verkeersgedrag vracht-landbouwverkeer: gerichte handhaving Akkerweg. We vroegen de politie naar de mogelijkheid tot handhaving. Zij voerden een beoordeling uit van beschikbare snelheidsdata op de Akkerweg. Hieruit trekt de politie de conclusie dat er geen aanleiding is om handhaving in te zetten.

Aanpak doorgaand verkeer Tilburgseweg, verbod vrachtverkeer Schoolstraat en bewegwijzering, verkeersgedrag schoolomgeving en voetgangersvoorziening Kloosterlaan: deze 3 verkeersmaatregelen zijn nog niet opgepakt. Bij het vaststellen van het verkeersplan is geen budget beschikbaar gesteld. Er is afgesproken dat de werkzaamheden uit het verkeersplan binnen bestaande projecten moeten passen. Deze 3 maatregelen passen op dit moment niet in onderhoudswerkzaamheden aan weg of riolering.