Update staking: Woensdag 22 februari wordt afval niet opgehaald

20 februari 2023

Update staking afvalstoffendienst

Vandaag 22 februari wordt in Oisterwijk geen afval opgehaald door de afvalstoffendienst. Het was niet meer mogelijk om de werkzaamheden te hervatten omdat de logistieke voorbereidingen en inzet van personeel gericht is geweest op een staking tot en met volgende week dinsdag en aanpassingen van de planningen in die week daarna. Vanaf morgen wordt weer afval ingezameld. De afvalstoffendienst bekijkt nu hoe ze de route van vandaag kunnen inhalen. Hou hiervoor deze website, social media of de app van de afvalstoffendienst in de gaten.

Er is een CAO akkoord bereikt tussen de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Dat betekent dat de staking van de afvalstoffendienst voor nu van de baan is. Voor vandaag betekent het dus echter nog dat in Oisterwijk geen afval wordt ingezameld. 

In de Nieuwsklok van deze week staat de staking aangekondigd. Dat kunnen we helaas niet meer wijzigen.

Wat wel?

  • Ondergrondse containers bij appartementen worden wel geleegd
  • Glas- en luiercontainers worden wel geleegd
  • Milieustraten in Oisterwijk en Haaren zijn open