Uitnodiging inloopsessie herontwikkeling Den Domp en Mgr. Bekkersplein Haaren

16 januari 2023

Wij werken samen met Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en landschapsarchitectenbureau Houtman en Sander aan een plan voor een nieuw gemeenschapshuis Den Domp en de herontwikkeling van het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Uitgangspunt is sloop van het gemeentehuis en nieuwbouw voor het gemeenschapshuis, woningen en mogelijk ook andere functies. Daarnaast gaat het ook over het vinden van een nieuwe invulling voor de huidige plek van Den Domp. De 1e stap in het proces is het ophalen van ideeën en kennis bij inwoners en belanghebbenden.

Wat vind jij belangrijk voor het uiteindelijke ontwerp? Heb je aandachtspunten of ideeën voor de herontwikkeling? Deel deze dan met ons tijdens de inloopsessie in Den Domp (Kerkstraat 26) op dinsdag 31 januari van 18.30 tot 19.30 uur.
Ben je belanghebbende vanuit een maatschappelijke of commerciële partij? Hiervoor organiseren wij op dezelfde avond aparte bijeenkomsten. Stuur dan een mailtje naar ruimte@oisterwijk.nl

Van ophalen aandachtpunten tot uiteindelijk besluit

Het Mgr. Bekkersplein heeft een centrale plek in het dorpshart van Haaren en ook het gemeenschapshuis vervult een belangrijke rol in de Haarense samenleving. Daarom vinden we het belangrijk om inwoners en belanghebbenden in het proces naar een definitief ontwerp te informeren, raadplegen en betrekken. We richten ons nu op het opzetten van een ontwikkelkader. Hierin staan ruimtelijke en programmatische uitganspunten. Uitgangspunten die onder andere laten zien aan welke functies we ruimte geven, op welke plek toekomstige gebouwen komen en welke plekken een groene invulling krijgen. Het definitieve ontwikkelkader presenteren we op dinsdag 13 juni tijdens een bijeenkomst in Den Domp. Wil je hierbij aanwezig zijn? Noteer deze datum dan alvast in je agenda. Het college legt de raad het ontwikkelkader voor in de raadsvergadering van donderdag 6 juli. Daarna kunnen we aan de slag met de concretere invulling (zoals het ontwerp van de gebouwen). Ook bij dit proces betrekken we inwoners en belanghebbenden.

Delen van reacties

Misschien kun je niet bij de bijeenkomsten zijn of wil je buiten de bijeenkomsten om graag een reactie met ons delen? Dat kan vanaf eind januari via www.haareneen.nl. Via deze website komt een link naar een pagina voor dit project. Daar houden we je op de hoogte van de voortgang en is het mogelijk om ideeën te delen. Vanaf 31 januari staat er bij Den Domp ook een bus waar je schriftelijk een reactie kunt achterlaten. Deze blijft hier staan tot begin juni.