Tijdelijke noodopvang vluchtelingen op De Reebok in Oisterwijk

25 oktober 2021

Vanaf maandag 25 oktober worden tijdelijk circa 100 vluchtelingen opgevangen op vakantiepark de Reebok in Oisterwijk. Het gaat om 27 gezinnen die gehuisvest worden in leegstaande vakantiehuisjes. De opvang duurt maximaal vier weken.

Acute opvangproblematiek in Ter Apel

De noodopvang is nodig vanwege de acute opvangproblematiek in Ter Apel. De minister en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken hebben een dringend verzoek gedaan aan de commissarissen van de Koning om opvangmogelijkheden te bekijken in hun Provincie. 
Via de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (Recron) kwam vakantiepark de Reebok in beeld. Dit vakantiepark staat leeg omdat het op deze plek ophoudt te bestaan. De vakantiehuisjes zijn gereed voor gebruik en alle faciliteiten zijn nog aanwezig.

De commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema, heeft een dringend beroep gedaan op de gemeente Oisterwijk: “De nood in Ter Apel is hoog, ik ben blij dat het in regioverband wordt  opgepakt. Waar nodig zal ik dat met kracht ondersteunen.”

Burgemeester Hans Janssen vult aan: “De locatie in Oisterwijk is beschikbaar en de ondernemer is door de Provincie bereid gevonden om medewerking te verlenen. Vervolgens is een beroep gedaan op onze gemeente om dit mede te faciliteren. Er is draagvlak bij college en raad om de noodopvang te realiseren. Samen staan we voor een humane opvang. Sinds zondag zijn we met veel mensen hard aan het werk om de komst van deze gezinnen voor te bereiden. Wij bieden ze voor een korte periode onderdak en dragen zorg voor voedsel, verzorging, begeleiding, toezicht en beveiliging.”  

Het COA geeft aan onverminderd samen met betrokken partners samen te werken aan de realisatie van extra opvangplekken voor de komende periode om te voorkomen dat een dergelijke vraag zich over een aantal weken weer voordoet. Momenteel wordt een aantal locaties onderzocht of deze geschikt zijn als opvanglocatie. Tevens wordt ingezet op het versneld uitplaatsen van vergunninghouders naar gemeenten zodat opvangplekken beschikbaar komen.

Omwonenden zijn vandaag geïnformeerd via een brief. Ook vindt een omwonendenoverleg plaats. 

Het laatste nieuws hierover is te vinden op de pagina

www.oisterwijk.nl/opvangvluchtelingen