Resultaten burgerpanel Inburgering Statushouders

13 januari 2022

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in Nederland van kracht. Deze nieuwe wet heeft als doel om iedereen die verplicht moet inburgeren snel en volwaardig mee te laten doen in de Nederlandse maatschappij. Met andere woorden: inburgeringsplichtigen moeten de taal leren spreken en de Nederlandse samenleving leren kennen. Bovendien is het de bedoeling dat zij zo snel mogelijk economisch zelfstandig worden. De gemeente Oisterwijk vindt dat belangrijk. Om goed uitvoering te geven aan de nieuwe wet en de integratie van onze nieuwe inwoners te bevorderen, hebben we ons online burgerpanel een aantal vragen voorgelegd over statushouders. In totaal vulden 430 van de 1.065 panelleden deze vragenlijst in (40%). 

Hoe gaat het nu en wat kan beter?

Veel respondenten weten niet goed hoe de inburgering van statushouders gaat. Zij hebben hier onvoldoende informatie over en komen zelf niet in aanraking met statushouders. Een deel van de respondenten is tevreden over de begeleiding die statushouders krijgen en over de voorzieningen waar zij toegang toe hebben. 

Een aantal zaken gaat volgens veel respondenten minder goed. Zo zou er te weinig communicatie en openheid zijn vanuit de gemeente over statushouders. Ook zouden statushouders de druk op de woningmarkt vergroten. Daarnaast vinden respondenten dat er te veel statushouders in Oisterwijk zijn komen wonen, dat het integratietraject te vrijblijvend lijkt en dat de Nederlandse normen en waarden in dit traject blijkbaar niet goed genoeg overgebracht worden. Uit de reacties maken we overigens ook op dat een aantal respondenten statushouders lijkt te verwarren met asielzoekers (zonder vluchtelingenstatus).

Vervolg

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om uitvoering te geven aan de nieuwe wet Inburgering in de gemeente Oisterwijk. Er is duidelijk behoefte aan meer informatie over en inzicht in de aanpak van de inburgering van statushouders. Dit signaal pakken we op, we geven communicatie een plek in de uitvoering van de wet Inburgering. 

Lees hier  de nieuwsbrief over de rapportage Inburgering statushouders. De volledige rapportage lees je hier