Raad start proef met nieuw vergadermodel

03 september 2019

De raad heeft besloten om vanaf september aan de slag te gaan met een nieuwe manier van vergaderen. Inwoners, organisaties en andere betrokkenen krijgen meer invloed op de besluitvorming in de raad. Op verschillende momenten kun je in gesprek met de raad over voorstellen, die op de agenda staan, of onderwerpen die jou en anderen bezig houden.

De raad stopt met de beeldvormingsavonden en commissievergaderingen, en start met het raadsplein en de raadsontmoeting. Tijdens het raadsplein wordt gesproken over raadsvoorstellen, waarover de raad in de volgende raadsvergadering gaat besluiten. Bij de raadsontmoeting bespreekt en verkent de raad onderwerpen die later op de agenda staan of andere actuele thema’s.

5 september: Raadsplein om 19.00 uur
16 september: Raadsontmoeting (extra) om 19.00 uur
19 september: Raadsvergadering om 19.30 uur
23 september: Raadsontmoeting (extra) om 19.00 uur
23 september: Agendacommissie om ca. 21.00 uur
26 september: Raadsontmoeting om 19.00 uur
        
Let op: de tijden kunnen veranderen. Actuele informatie over programma, tijden en locaties staan op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.


Praat mee op het raadsplein!

Op 5 september organiseert de raad het eerste raadsplein. Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 19 september een besluit neemt:

  • Uitgangspunten loket Oisterwijk (zorg, ondersteuning, hulp, werk en inkomen) - forum
  • Verlenging gemeentelijk rioleringsplan – alleen informatietafel
  • Bestuursrapportage (berap) Oisterwijk 2019 - bespreektafel
  • Geactualiseerde grondexploitaties tbv begroting 2020 – bespreektafel
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Oisterwijksebaan 6 - alleen informatietafel

Kijk voor het programma, de tijden en locaties op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Tijdens het raadsplein doen inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden gewoon mee. Aan een informatietafel kun je vragen stellen over het raadsvoorstel of informeel in gesprek gaan met raadsleden. Bij een bespreektafel of een forum schuif je aan om mee te praten en jouw mening of ideeën over het voorstel te geven.

Ook is er ruimte voor ontmoeten. In de burgerzaal kun je onder het genot van een kopje koffie of thee met raadsleden, inwoners en organisaties, griffie, college en ambtenaren in gesprek.

Raadsontmoeting

Binnenkort lees je meer over de raadsontmoeting en het programma van 16, 23 en 26 september.

Meer informatie

Informatie over de raad, vergaderingen, agenda’s en stukken staat op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.
Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).