Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

14 april 2021

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in ons land. En nu de temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom gaan we preventief bestrijden.

Als de eikenprocessierups net uit het ei komt, heeft het nog geen brandharen. Dat is het juiste moment om de rups te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dat goed lukt, gaan de rupsjes dood. Dat betekent dat we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend jaar minder eitjes zijn.

Bestrijdingsmiddel

We spuiten het bestrijdingsmiddel met een zogenoemde nevelspuit. In de nevel zit een bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en als de rupsen hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Nadeel is dat ook andere rupsen doodgaan van het middel. Dat is de reden dat we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet bestrijden. Als er minder rupsen komen, gebruiken we natuurlijk minder bestrijdingsmiddel.

Bestrijding hoogseizoen

Lastig bij preventieve bestrijding is dat de periode dat de rups geen brandharen heeft, maar kort is. En als de nesten hoog in de boom zitten, is het moeilijk om die plekken goed te bereiken. Het lukt dus niet om alle rupsen aan te pakken. Daarom gaan we in het hoogseizoen ook door met bestrijding. Met industriële zuigers zuigen we rupsen en (oude) nesten op. Vanaf de grond en met behulp van hoogwerkers.

Plastic werkt niet

Door het Kennisplatform eikenprocessierups is onderzoek gedaan naar de werking van plastic om bomen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Conclusie is dat dit niet alleen niet werkt, maar het probleem zelfs erger maakt. De rupsen komen boven in de boom uit hun eitjes en eten daar de blaadjes. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Het plastic geeft juist wel overlast voor de omgeving. Er kunnen brandharen op het plastic komen en dat maakt het besmet materiaal. Wij moeten dan het plastic afval speciaal afvoeren. Ook kan het plastic losraken en op die manier in de natuur terechtkomen. Daarom is onze oproep: omwikkel de bomen niet met plastic! Al gedaan? Haal het plastic weg voor voordat de jonge rupsen brandharen krijgen. Komen wij met plastic omwikkelde bomen tegen, dan halen we het weg. Wil je maatregelen nemen die wel effect hebben? Kijk op www.oisterwijk.nl/eikenprocessierups.

Waar wel en niet bestrijden

Bestrijding doen we vooral in de buurt van scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, het Staalbergven, recreatiegebieden en sportvelden, locaties waar evenementen worden gehouden en doorgaande fiets- en wandelroutes. Preventieve bestrijding doen we op plaatsen waar veel (kwetsbare) mensen komen en waar in de afgelopen jaren veel nesten zaten. In natuurgebiedengebied en op bijvoorbeeld zandpaden bestrijden we niet.

Bestrijding door vogels en insecten

We hebben op verschillende locaties in Oisterwijk nestkastjes voor vogels opgehangen en de biodiversiteit verbeterd. Ook maaien we de meeste bermen in het buitengebied een paar keer per jaar. Daarnaast hebben we een aantal bermen waar veel eikenbomen staan ingezaaid met bloemenmengsels. Ook dit zorgt voor meer biodiversiteit. Hier gaan we de komende jaren mee verder. Vogels, maar ook allerlei insecten dragen bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups doordat ze die eten. De koolmees is bekend, maar ook de koekoek, wielewaal en specht eten de rups als die groot is (en brandharen heeft). Kleinere vogels zoals winterkoning, roodborst en pimpelmees eten juist de eitjes van de rups. Verder worden de rupsen, poppen en vlinders ook gegeten door insecten, spinnen en vleermuizen. Je krijgt meer insecten door meer variatie in de beplanting en vogels help je door nestkastjes op te hangen. Zorg dan wel voor wat struikjes eronder of vlakbij, dat is belangrijk voor de dekking van de pas uitgevlogen vogeltjes en goed voor de biodiversiteit.

Wat kun jij doen?

Zorg dat jouw (voor)tuin vogelvriendelijk is en veel verschillende bomen en planten heeft. Geef via onze website www.oisterwijk.nl/melding-maken aan ons door als er veel overlast is van de rups. Wij kunnen dan goed meten waar de druk hoog is. Kijk op de websites www.rupsen.info en www.processierups.nu voor meer informatie over de eikenprocessierups, bestrijding en gezondheid.