Praat mee tijdens de thema-avonden over de Visie Buitengebied 

28 november 2021

Wij zijn aan de slag met een visie op het buitengebied. Daarin zoeken we balans tussen de belangrijkste functies waaronder klimaat, natuur, landbouw, toerisme en wonen. Maar ook de cultuurhistorische elementen komen hierin aan bod. 

Eerder dit jaar hebben we samen met belanghebbenden en andere geïnteresseerden gekeken welke gespreksonderwerpen per thema belangrijk zijn en daar zijn vervolgens prioriteiten aan toegekend. Ook is hierover gesproken tijdens een raadsontmoeting. De resultaten uit deze sessies vindt u op hier.

Verdiepende sessies

Nu organiseren we verdiepende sessies per thema. Tijdens deze thema-avonden gaan we dieper in op de genoemde onderwerpen en horen we graag de inbreng van inwoners en belanghebbenden. De thema-avonden vinden op de volgende data plaats: 

•    17 november 2021; Klimaat & duurzaamheid (heeft reeds plaatsgevonden)
•    24 november 2021; Landschap & cultuurhistorie (heeft reeds plaatsgevonden)
•    1 december 2021; Natuur & biodiversiteit (digitaal, deze start om 19.00 uur)
•    14 december 2021; Landbouw (digitaal, deze start om 20.00 uur)
•    15 december 2021; Wonen & bedrijvigheid (digitaal, deze start om 20.00 uur!))
•    22 december 2021; Recreatie & toerisme (digitaal, deze start om 20.00 uur!)

 

Fysieke en digitale bijeenkomsten

Onze voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten maar we hebben te maken met aangescherpte coronamaatregelen. Daarom zijn de bijeenkomsten waarvoor we veel belangstelling verwachten digitaal (14, 15 en 22 december). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit nog veranderen.
Om aanwezig te zijn bij een fysieke bijeenkomst heeft u een coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs nodig. En vergeet uw mondkapje niet.

Aanmelden verplicht

Om de bijeenkomsten in goede banen te leiden, is aanmelding noodzakelijk. U kunt zich nu al aanmelden voor één of meerdere avonden. Doe dit uiterlijk een week voor de bijeenkomst door een bericht te sturen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe liever. Dat helpt ons in de organisatie van de bijeenkomsten.

Bij voorkeur geeft u uw inbreng op de thema-avonden, zodat uw inbreng in de discussies wordt meegenomen. Mocht u echt niet aan de avonden deel kunnen nemen dan kunt u uw input ook mailen aan Liesbeth.vanKempen@Oisterwijk.nl. Wij nemen uw input dan mee in de gesprekken op de thema-avond en/of in de besluitvorming rondom de visie.